måndag 23 februari 2015

Ett extra dygn per månad med bättre luft

Dålig luft leder till minskad koncentration och prestation. Enligt Arbetsmiljöverket kan produktiviteten minska så mycket som 15 procent om ventilationen är dålig. Räknar man om detta i tid blir det 24 timmar per månad.

Fastighetsägarna ansvarar sedan 1991 för att göra obligatoriska ventilationskontroller under kommunal tillsyn. Detta fungerar dock inte så bra och det är inte ovanligt att brister inte åtgärdas.
"Ventilationsfrågorna har hamnat i skymundan. Det är inte acceptabelt. Luftkvaliteten är en viktig del av inomhusmiljön och en förutsättning för vår hälsa och prestationsförmåga", säger Thomas Dahlberg, vd för Entreprenörföretagen som gjort undersökningar i ämnet.
Enteprenörsföretagen har några förslag som ska leda till bättre inomhusluft. De anser att man bör införa nollvision i kommuner så att inga byggnader slipper undan kontroller. Ett nationellt register för ventilationskontroller bör upprättas för att tydliggöra brister och se till att de följs upp. De anser även att OVK-reglerna bör anpassas efter modern standard.

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar