onsdag 18 februari 2015

Rättslig strid om ventilation i Malmö

Vid mätningar visade koldioxidhalterna för högt i två skolor i Malmö. Nu har en rättslig strid brutit ut mellan miljöförvaltningen och grundskolenämnden. Detta sedan miljöförvaltning skrivit förelägganden om att problemen måste åtgärdas inom 18 månader.

Det är luftkvaliteten på Bulltoftaskolan i Kirseberg och Linnéskolan i Limhamn som undersökts. Resultatet visar att Bulltoftaskolan har värden på 1 300 ppm i en lektionssal medan 3 200 ppm har uppmätts på Linneskolan. Högst tillåtna värde är 1 000 ppm.

Att någonting måste göras är alla parter eniga om, men grundskolenämnden menar att 18 månader är för kort. I stället vill de ha 30-35 månader på sig för att åtgärda ventilationen. Detta förutsatt att lokalerna är tomma. Just evakuering av elever är ett problem då Linnéskolan redan har elever från en annan skolan som fått ventilationen utdömd tidigare.

Länsstyrelsen pröva nu grundskolenämndens överklagande. I överklagandet menar grundskolenämnden att problemen tillfälligt kan lösas genom vädringsrutiner. Samtidigt framkommer det att stadsfastigheter, som äger alla Malmö stads byggnader, gör bedömningen att ett 50-tal skolor har bristfälliga ventilationsanläggningar.

Nu kommer miljöförvaltningen göra mer intensiva kontroller av inomhusklimatet i Malmös skolor.

– Vi har sett ett behov av att utöka tillsynen i grundskolor och förskolor, säger avdelningschef Dave Borg på Malmö stads miljöförvaltning.

Läs hela artikeln i Sydsvenskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar