måndag 2 februari 2015

Stora besparingar i livsmedelsbutiker

Genom att energieffektivisera 60 mindre livsmedelsbutiker skulle besparingar på sju gigawattimmar per år kunna göras. Detta visar resultatet av ett projekt som finansierades av Länsstyrelsen Dalarna. Totalt upptäcktes runt 900 möjliga åtgärder.

Undersökningar gjordes på butiker i Gävleborgs och Dalarnas län. Det visade sig att det var byte av oljepanna till bergvärme eller luft/vattenvärmepump som ledde till största besparingar tillsammans med byte av öppna till stänga kylmöbler.

I genomsnitt låg återbetalningstiden på sex år.
– Det är många små åtgärder, utan större investering, som tillsammans ger stora kostnadsbesparingar. Ytterst få åtgärder innebär ny teknik, utan det handlar mycket om att använda befintliga installationer på rätt sätt, som att ha rätt ventilation och rätt fyllnadsgrad och temperatur i frysen, säger Fredrik Hennström, uppdragsledare hos TH Energiteknik till tidningen Energi & miljö.
 Mer om detta finns att läsa i den ovannämnda tidningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar