måndag 16 februari 2015

Viktigast med energieffektivisering i befintliga bostäder

Örebrobostäders Baronbackarna är byggt på 50-talet. 
Bostadssektorn står för runt en tredjedel av Sveriges energianvändning. Mellan åren 2000 och 2011 har inte energianvändningen minskat alls skriver en bekymrad Anders Lago, förbundsordförande HSB, i en debattartikel i tidningen Ny Teknik.

Jonas Tannerstad, eldsjäl och chef för el/automation på Örebrobostäder är lika bekymrad.


År 2050 ska Sverige vara klimatneutralt. Det innebär att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara lika med noll. Det är de befintliga bostäderna som har störst behov av energieffektivisering, anser Anders Lago.

Jonas Tannerstad är inne på samma linje. 86 procent av Örebrobostäders fastigheter är från början av 70-talet eller äldre.

- Det är där den verkliga potentialen finns, inte i nyproduktionen. Ska man effektivisera på riktigt ska fokus vara på de hus som redan är byggda och på att få dessa tekniska system att fungera som det var tänkt, där gör mätningar och analyser störst nytta, tycker Tannerstad och fortsätter:

- Därför är det väldigt angeläget med mätningar. Allt handlar om mätning och visualisering. Detta fortfarande efter så många år i vårt systematiska energiarbete.

Jonas vet, han har gått i spetsen för Örebrobostäders minskning av sin elförbrukning.

- Vid senaste avstämningen hade vi 38,5 procent lägre elförbrukning jämfört med 2005. C. Det har inneburit en massa saker genom åren. Alltifrån veckan affärers E-prize, till föredrag utomlands, i Turin bland annat, avslutar han.

Läs hela debattartikeln i Ny Teknik här.

Källa foto: obo.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar