tisdag 31 mars 2015

Så bör skörden förvaras

Copyright: YLE/Trädgården på Strömsö
Förvaring i jordkällare är idealiskt för grönsaker. Morötter, rödbetor, kålrot, vitkål och purjolök är de grönsaker som främst lämpar sig för vinterförvaring.

Vilken temperatur som är lämplig för förvaringen varierar något. Noll grader är idealiskt för morötter, kålrot, vitkål och rödkål medan rödbetor trivs bäst vid två plusgrader. Purjolök kan med fördel bli lite frostbiten med en halv till en minusgrad och potatis är lämpligt att förvara vid fem grader.

Lämplig fuktighet vid förvaring är 95 procent. Ventilationen ska vara god.

I kylskåp kan grönsaker ibland bli mjuka. Detta beror på att det är för torrt så att grönsakernas egen vätska avdunstar. Att förvara grönsaker i plastpåse med små andningshål hjälper.

Fuktigheten vid förvaring är alltså viktig. Det är även viktigt att undvika köldskador. Dessa resulterar i att vätskan i rotsakerna expanderar när den fryser och att cellerna sprängs. När rotsaken sedan tinar blir den blöt och cellsaften blir grogrund för bakterier. Vissa grönsaker tål dock frost och kan därför skördas på vintern, exempelvis grönkål och palsternacka. Det man bör tänka på är att de inte går att lagra efter skörd i minusgrader.

En annan viktig sak att tänka på är att hålla äpplen skilda från rotsakerna. Äpplen innehåller etylen som gör att andra frukter och grönsaker mognar fortare.

Läs mer om lagring här.

fredag 27 mars 2015

Rekordvarmt i början av mars

Årets Vasalopp blev det varmaste på länge. 8,5°C uppmättes under den andra söndagen i mars månad. Så varmt har det inte varit under det traditionella skidloppet sedan 1959.

I Oskarshamn rådde riktigt vårväder. 18,7°C var det i staden, vilket är rekord. Det finns inget känt fall i Sverige med så höga temperaturer så tidigt på säsongen.

Även i östra Svealand rådde vårväder med 16,6°C i Svanberga och 15,8° i Stockholm. Det finns mätningar från vår huvudstad sedan 1756. Under denna period har det aldrig varit så varmt så tidigt. Det har dock varit varmt i staden även tidigare år, men då i andra delen av mars. Lika höga temperaturer som det var i Stockholm under Vasaloppssöndagen 2015 var de 19 mars 1990 - alltså elva dagar senare.

I Stenkullen var maxtemperaturen 8,6°C den 8 mars 2015.


KÄLLA: SMHI

måndag 23 mars 2015

"Det som inte mäts och redovisas får mindre uppmärksamhet"

"Det man inte mäter och redovisar får som alla vet mindre uppmärksamhet och det är svårt att få stöd för något som inte syns."
Detta konstaterar Göran Carlsson, vd för industriforskningsinstitutet Swerea. Swerea har tillsammans med nyckelaktörer inom svensk industri tagit fram förslag på forskningsagenda för att nå målet - 20 procent effektivare energianvändning 2020.

I dagsläget redovisas energianvändningen för hela företaget tillsammans. Det visas dock sällan hur restenergi från ett produktionssteg används i ett annat. Som Göran Carlsson konstaterar i sitt debattinlägg i Dagens Industri får det som inte mäts också mindre uppmärksamhet. Mätningar behövs för att industrin ska få ut så stort värde som möjligt av energin i verksamheten. Energianvändningen kan då optimeras och energiförluster kan minimeras.

Läs hela debattinlägget här.

fredag 20 mars 2015

Koldioxid som mått på ventilationens kapacitet

Vi andas in syre och andas ut koldioxid. I luften som vi utandas är koldioxidnivån nästan alltid omkring 3,8 procent, alltså 38 000 ppm. Eftersom luften blandas med omgivande luft reduceras CO2-koncentrationen.

Inomhus varierar koldioxidhalten mellan 400 och 1200 ppm. Utomhus ligger den på 350 till 450 ppm - men är högre i områden med mycket tung trafik.

Genom att mäta CO2 inomhus kan man få reda på balansen mellan den koldioxid som människan producerar och "utspädningseffekten" som ventilation och självdrag bidrar till. Detta gör att man kan använda CO2-halten till att fastställa och styra mängden friskluft per person i ett rum. Med en känd skillnad mellan inom- och utomhusluftens koncentration och en stabil inomhushalt av koldioxid kan ventilationens prestanda fastställas. Är skillnaden mellan inom- och utomhusluften 700 ppm motsvarar det ett friskluftsintag på 10 liter per sekund och person. Ligger koldioxidhalten på 1000 ppm inomhus, vilket är den maximalt tillåtna nivån enligt Arbetsmiljöverket, betyder det att luftflödet ligger på sju liter per sekund och person. Detta gäller om utomhusluftens koldioxidhalt ligger på 400 ppm.

Rekommendationer för maximal tillåten koldioxid och det minimalt tillåtna luftflödet

5 000 ppmMaximal koncentration under ett åttatimmars arbetsdag.
2 000 ppmTröttheten ökar liksom chansen för huvudvärk enligt många studier.
1 000 ppmRekommenderade maxnivån i Sverige och många andra länder.
800 ppmFlera företag (exempelvis Ericsson) rekommenderar denna maxnivå för att personalen ska prestera på topp.
400-600 ppmRisk för överventilation.
350-450 ppmUtomhusluftens koncentration.

torsdag 19 mars 2015

Sluta utred - börja renovera

Brogården i Alingsås är ett miljonprogramsområde som renoverats.
Nu räcker det med utredningar. Börja renovera i stället. Det anser en lång rad byggexperter angående Sveriges så kallade miljonprogram. Det krävs dock nationella kunskapslyft och statligt stöd för att kunna klara de stora utmaningarna.

Efterkrigstidens byggnader är i stort behov av renovering. Fuktskador behöver åtgärdas, stambyten genomföras och ventilation, inneklimat och energiprestanda behöver förbättras. Totalt handlar det om en miljon lägenheter.
Statliga krav på halverad energianvändning 2050 ger stora möjligheter att energieffektivisera och renovera på samma gång. Vissa fastighetsägare ligger i fas med underhållsplanen medan andra ligger långt efter. Miljonprogrammet byggdes i högt tempo med subventioner, men renoveringarna ska ske utan stöd.

Hur detta ska lösas på bästa sätt står inte klart. Nu har dock byggexperter gett en rad förslag i tidningen Ny Teknik.

  • Nationell satsning på kunskapslyft
Byggsektorn behöver kunskap om hur energieffektivisering kan ske i samband med renovering. Fastighetsförvaltare behöver ökad kompetens att utnyttja modern teknik.
  • Statligt stöd för energieffektivisering
I regeringens budgetproposition senast föreslogs ett anslag för energieffektivisering av miljonprogrammets bostäder med 200 Mkr under 2015. Därefter 500 Mkr per år fram till 2018. Byggexperterna anser det vara viktigt att anslaget återkommer under vårpropositionen 2015, även om de tycker att anslaget borde vara större.
  • Subventioner
Problem gällande renovering av miljonprogrammet återfinns i alla delar av Sverige, även i regioner med svagare tillväxt och minskad befolkning. I dessa regioner finns exempelvis många gånger inget utrymme för hyreshöjningar. Här behöver fastighetsägarna statliga subventioner för att få stöd för renoveringarna.
  • Ändrad hyresreglering
Åtgärder i lägenheter som höjer standard i kök och badrum är godtagbara grunder för hyreshöjning. Åtgärder som ger ökad komfort och bättre inomhusklimat bör också vara grund för höjning. Det är dock viktigt att hyresgästen själv kan påverka i vilken grad renovering ska göras i lägenheten.
  • Rotavdrag även för hyresgäster
Det är bara bostadsrättsinnehavare och småhusägare som kan utnyttja rotavdraget. Enligt byggexperterna borde reglerna för avdrag vara lika för alla. På så sätt skulle klimatsmarta renoveringar vara mer gynnsamma att genomföra även för fastighetsägare av hyreshus.
  • Ställ tekniska krav och använd energideklarationer
Boverkets energikrav behöver omformuleras för att även innehålla energikrav på komponenter och installationer. Genom att kontrollera relevanta tekniska egenskapskrav vid renovering skulle incitamenten för energieffektivisering öka, menar byggexperterna. Energideklarationerna bör även innehålla hushålls- och verksamhetsel.

Argumenten för förbättringar inom området är många. Byggexperterna menar bland annat att en ökad renoveringstakt leder till fler nyanställningar, bättre sociala miljöer - och naturligtvis minskad energianvändning.

tisdag 17 mars 2015

Standby-läge?

Visst du att elartiklar inte är helt avstängda då de stängs av via fjärrkontroll? Tv-apparater och spelkonsoler drar energi även då de står i standby-läge.

Genom att använda sig av en grenkontakt med strömbrytare är det enkelt att stänga av apparaterna "på riktigt" och på så sätt spara ström.

tisdag 10 mars 2015

Fotbollssverige skulle kunna spara 43 miljoner

13 600 kronor i snitt. Så mycket skulle Sveriges fotbollsföreningar få extra varje år genom energieffektiviseringsåtgärder. Totalt handlar det om 43 miljoner kronor som skulle stanna kvar i fotbollsvärlden i stället för att gå till energi.

Resultatet av E.ON och Svenska Fotbollsförbundets projekt Energifonden visar tydligt att besparingarna gör skillnad. Totalt har drygt 300 föreningar genomfört projektet. Dessa har ett år efter genomförandet kunnat spara 50 procent av sina energikostnader.

Fotbollsrörelsen i Sverige är stor med sina 3 200 föreningar. Behov för energieffektivisering finns på många håll. Inte sällan är anläggningar nedgångna och den största delen av driftkostnaderna går till energi. Med samma åtgärder som Energifondens fotbollsklubbar gjort skulle det göras besparingar på 43 miljoner årligen. Pengarna skulle i stället kunna läggas på exempelvis ungdomsverksamheten.

Energifondens föreningar har sparat pengar genom uppgraderade uppvärmningsystem. Solenergi har varit populärt och många ser också resultat av kombinationen energieffektiva produkter och ändrat beteende. Genom att sänka temperaturen i omklädningsrummen med två grader, få spelare att duscha en minut kortare, byta till låg energilampor och snålspolande duschar kan en förening med fem lag sänka förbrukningen med 50 000 kronor per år.

Läs mer här.

torsdag 5 mars 2015

Renovering av miljonprogramsområde gav stora besparingar

Foto: Alingsåshem
Ett miljonprogramsområde byggdes om med passivhusteknik. Detta gav 80 procent minskad elförbrukning för värmen. Detta visar en färsk rapport inom ett EU-projekt.

Det är området Brogården i Alingsås det handlar om. Området består av 16 lamellhus som ligger i gårdar. Då länsstyrelsen ansåg att byggnaderna hade ett bevarande värde har det ursprungliga utseendets sparats, trots att genomgripande renoveringar har gjorts. Idag är det nästan bara betongstommarna som finns kvar. Väggarna är tätade med 44 centimeter isolering och har fått en helt ny fasad. De installerade ventilationssystemet använder den varma luften till att värma upp den friska på vägen in.

Renoveringen har kostat 1,4 miljoner per lägenhet, men att bygga nytt hade enligt Alingsåshem kostat två miljoner. Dessutom har elförbrukningen för uppvärmningen, som redan nämnts, minskat med 80 procent.
– Resultatet är bättre än för många nyproducerade fastigheter. Då har de ändå behållit betongstommen. Betong är en otrolig klimatbelastning, och att kunna behålla betongen är en jättevinst. De ska vara jättenöjda och hade vi sett att hela Sverige byggde sådana nya hus hade vi varit väldigt lyckligt lottade, säger Ulla Jansson som doktorerat på ämnet passivhus vid Lunds tekniska högskola.
Läs hela artikeln på Sveriges Radio P4 Göteborg.

tisdag 3 mars 2015

Rekord för vindkraft

Elproduktionen från vindkraft ökade 2014
2014 blev det energisnålaste året sedan 1986. 2014 ledde dessutom till stor elexport och produktionsrekord för vindkraft, visar siffror från Energimyndigheten.

Årets totala användningen av el slutade på 135 TWh, vilket är tre procent lägre än 2013. Även inom industrin minskade elanvändningen. Där blev minskningen fyra procent sedan 2013. Efter fyra år med minskad användning landade den totala förbrukningen 2014 på 49 TWh. Den största minskningen sedan året innan var inom papper- och papptillverkningen.

Bostäder- och servicesektorn förbrukade 69 TWh, tre procent mindre än året innan. En förklaring till detta kan vara att 2014 var ett varmt år vilket ledde till mindre förbrukning för uppvärmning.

När man ser till produktionen av el var den hög, hela 151 TWh. Den största delen kommer från vattenkraft (64 TWh). Vindkraften ökade med 16 procent och producerade under året 11,5 TWh. Samtidigt minskade produktionen från kärnkraftverk till 62 TWh. Även denna minskning kan bero på att året som helhet varit varmt.

Läs mer här.