måndag 23 mars 2015

"Det som inte mäts och redovisas får mindre uppmärksamhet"

"Det man inte mäter och redovisar får som alla vet mindre uppmärksamhet och det är svårt att få stöd för något som inte syns."
Detta konstaterar Göran Carlsson, vd för industriforskningsinstitutet Swerea. Swerea har tillsammans med nyckelaktörer inom svensk industri tagit fram förslag på forskningsagenda för att nå målet - 20 procent effektivare energianvändning 2020.

I dagsläget redovisas energianvändningen för hela företaget tillsammans. Det visas dock sällan hur restenergi från ett produktionssteg används i ett annat. Som Göran Carlsson konstaterar i sitt debattinlägg i Dagens Industri får det som inte mäts också mindre uppmärksamhet. Mätningar behövs för att industrin ska få ut så stort värde som möjligt av energin i verksamheten. Energianvändningen kan då optimeras och energiförluster kan minimeras.

Läs hela debattinlägget här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar