tisdag 3 mars 2015

Rekord för vindkraft

Elproduktionen från vindkraft ökade 2014
2014 blev det energisnålaste året sedan 1986. 2014 ledde dessutom till stor elexport och produktionsrekord för vindkraft, visar siffror från Energimyndigheten.

Årets totala användningen av el slutade på 135 TWh, vilket är tre procent lägre än 2013. Även inom industrin minskade elanvändningen. Där blev minskningen fyra procent sedan 2013. Efter fyra år med minskad användning landade den totala förbrukningen 2014 på 49 TWh. Den största minskningen sedan året innan var inom papper- och papptillverkningen.

Bostäder- och servicesektorn förbrukade 69 TWh, tre procent mindre än året innan. En förklaring till detta kan vara att 2014 var ett varmt år vilket ledde till mindre förbrukning för uppvärmning.

När man ser till produktionen av el var den hög, hela 151 TWh. Den största delen kommer från vattenkraft (64 TWh). Vindkraften ökade med 16 procent och producerade under året 11,5 TWh. Samtidigt minskade produktionen från kärnkraftverk till 62 TWh. Även denna minskning kan bero på att året som helhet varit varmt.

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar