torsdag 19 mars 2015

Sluta utred - börja renovera

Brogården i Alingsås är ett miljonprogramsområde som renoverats.
Nu räcker det med utredningar. Börja renovera i stället. Det anser en lång rad byggexperter angående Sveriges så kallade miljonprogram. Det krävs dock nationella kunskapslyft och statligt stöd för att kunna klara de stora utmaningarna.

Efterkrigstidens byggnader är i stort behov av renovering. Fuktskador behöver åtgärdas, stambyten genomföras och ventilation, inneklimat och energiprestanda behöver förbättras. Totalt handlar det om en miljon lägenheter.
Statliga krav på halverad energianvändning 2050 ger stora möjligheter att energieffektivisera och renovera på samma gång. Vissa fastighetsägare ligger i fas med underhållsplanen medan andra ligger långt efter. Miljonprogrammet byggdes i högt tempo med subventioner, men renoveringarna ska ske utan stöd.

Hur detta ska lösas på bästa sätt står inte klart. Nu har dock byggexperter gett en rad förslag i tidningen Ny Teknik.

  • Nationell satsning på kunskapslyft
Byggsektorn behöver kunskap om hur energieffektivisering kan ske i samband med renovering. Fastighetsförvaltare behöver ökad kompetens att utnyttja modern teknik.
  • Statligt stöd för energieffektivisering
I regeringens budgetproposition senast föreslogs ett anslag för energieffektivisering av miljonprogrammets bostäder med 200 Mkr under 2015. Därefter 500 Mkr per år fram till 2018. Byggexperterna anser det vara viktigt att anslaget återkommer under vårpropositionen 2015, även om de tycker att anslaget borde vara större.
  • Subventioner
Problem gällande renovering av miljonprogrammet återfinns i alla delar av Sverige, även i regioner med svagare tillväxt och minskad befolkning. I dessa regioner finns exempelvis många gånger inget utrymme för hyreshöjningar. Här behöver fastighetsägarna statliga subventioner för att få stöd för renoveringarna.
  • Ändrad hyresreglering
Åtgärder i lägenheter som höjer standard i kök och badrum är godtagbara grunder för hyreshöjning. Åtgärder som ger ökad komfort och bättre inomhusklimat bör också vara grund för höjning. Det är dock viktigt att hyresgästen själv kan påverka i vilken grad renovering ska göras i lägenheten.
  • Rotavdrag även för hyresgäster
Det är bara bostadsrättsinnehavare och småhusägare som kan utnyttja rotavdraget. Enligt byggexperterna borde reglerna för avdrag vara lika för alla. På så sätt skulle klimatsmarta renoveringar vara mer gynnsamma att genomföra även för fastighetsägare av hyreshus.
  • Ställ tekniska krav och använd energideklarationer
Boverkets energikrav behöver omformuleras för att även innehålla energikrav på komponenter och installationer. Genom att kontrollera relevanta tekniska egenskapskrav vid renovering skulle incitamenten för energieffektivisering öka, menar byggexperterna. Energideklarationerna bör även innehålla hushålls- och verksamhetsel.

Argumenten för förbättringar inom området är många. Byggexperterna menar bland annat att en ökad renoveringstakt leder till fler nyanställningar, bättre sociala miljöer - och naturligtvis minskad energianvändning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar