torsdag 2 april 2015

Bristande ventilation i skolkök

Kondens som droppat ned på grytlock.
Foto: Miljösamverkan östra Skaraborg
Bristande ventilation gör att kondens riskerar att droppa ner i maten på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Åtgärdas inte problemet innan september i år riskerar kommunen få betala vite på 10 000 kronor.

Redan vid tidigare inspektioner konstaterades brister i ventilationen på högstadieskolan. Vid ett uppföljande besök visade det sig att bristerna inte åtgärdats ordentligt. Kondensen i fläktkåporna ovanför spisen gör att grytorna måste förses med lock så att inte vatten droppar ner i maten.

I kondensvattnet kan det växa bakterier samtidigt som risken för mögel ökar.

Läs mer på Skövde Nyheters hemsida här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar