tisdag 7 april 2015

Ljuset på jobbet är viktigt

Rätt belysning främjar koncentration, trivsel, arbetsinsats, energi och även hälsan till viss del. Detta enligt Belysningsbranschens undersökning där över 1000 personer i Sverige deltog. Så många som nio av tio svarar att belysningen är viktig för välbefinnandet.

Medan de flesta kan ställa in stolar och skrivbord på jobbet är det dock ingen självklarhet att belysningen går att anpassa. Bara 15 procent av respondenterna kan själva reglera ljuset på jobbet. Tolv procent har belysning som släcker sig automatiskt när de lämnar rummet. Endast tre procent arbetar i en miljö där belysningen anpassas per automatik efter dagsljuset.

Trots detta svarade majoriteten av personerna i undersökningen att belysningen var anpassad efter deras behov. Det framkommer dock att de flesta arbetar i bristfällig belysning. Bland annat otrivsam, felriktade och bländande belysning är vanligt liksom flimrande eller svaga lampor.

Dålig belysning kan bland annat leda till dålig sömn, smärtor i huvud och nacke samt trötthet.

Läs hela undersökningen här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar