torsdag 30 april 2015

Riskerar miljonvite på grund av bristande inomhusklimat

I både Malmö och Linköping har för höga koldioxidhalter gjort att kommunen riskerar att få betala skadestånd. Nu är det Skurups tur. En miljon kronor kan kommunen tvingas betala om inte brister på fyra skolor åtgärdas.

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner sedan 2013. Dessa har visat på brister i inomhusklimatet, ventilation och besvärande ljud. Då bristerna fortfarande kvarstår har ett föreläggande om vite beslutats – om inte kommunen utför åtgärder före 15 januari 2016.
"Bedömningen är att vi på tre år kan klara av att genomföra underhållsbehoven. Men då måste budgeten för fastighetsunderhållet styras om", säger kommundirektör Marcus Willman och föreslår omgående insatser för 8,6 miljoner kronor.
Parallellt har kommundirektören tillsammans med ytterligare några aktörer granskat det eftersatta underhållet. Det har visat sig att totalt elva skolor, förskolor och även brandstationen och ytterligare en fastighet bedöms kräva underhåll.

Anledningen till det eftersatta underhållet sägs vara bristande styrning och avsaknad av en särskild fastighetsenhet.

Läs mer om detta på Skånskan.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar