onsdag 15 april 2015

Vad är egentligen temperatur?

Alla vet att temperatur är ett mått för hur varmt eller kallt någonting är. Tittar man i mikroskala är temperatur dock ett mått på rörelseenergin hos en partikel i ett system, exempelvis en gas. Temperatur är det som bestämmer riktningen på den värme som rör sig mellan två objekt som har kontakt. Värmen rör sig alltid från varmare till kallare. Flödar inte värmen innebär det att objekten har samma temperatur.

Det var Anders Celsius som tog fram temperaturskalan på 1740-talet. Att den håller än i dag beror till stor del på att Celsius gjorde väldigt exakta mätningar av lufttrycket som direkt påverkar skalans definitioner - vattnets kokpunkt vid 100°C.

Detta och mycket mer går att läsa här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar