onsdag 27 maj 2015

Trötthet vid ratten kan bero på CO2-nivån

Biltillverkare kan erbjuda ventilationssystem som justeras efter CO2-nivån i bilen. För hög koldioxidnivå kan nämligen göra så att föraren blir trött och får långsammare reaktionsförmåga. När koldioxidgivarna i bilen känner att CO2-nivåen är över 2 500 ppm börjar klimatanläggningen ta in mer frisk luft.

Trötthet vid ratten ligger bakom mellan tio och 30 procent av alla olyckor. Trots att höga koldioxidnivåer framkallar trötthet är många förare inte medvetna om vikten av att ha frisk luft i kupén.

De flesta bilar har en knapp som gör att luften enbart cirkulerar inne i bilen. Denna kan användas för att snabbare göra bilen varm alternativt kall, eller för att utestänga lukter utifrån. Undersökningar visar att genom att trycka in knappen ökar CO2-nivån till över 5 000 ppm.

Visserligen kommer CO2-halten i en bil aldrig nå fysiskt skadliga nivåer. Däremot kan den påverka förarens reaktionsförmåga negativt. Det är därför att rekommendera att inte stänga av friskluftsintaget i bilen.

måndag 25 maj 2015

Högre förbrukning med egen mätare

Frågan om individuell mätning och debitering av värme i lägenheter har varit under diskussion en tid. När Joakim Pålsson, SFFE, i en debattartikel i GP anser att detta skulle vara lönsamt för både boende och fastighetsägare slår bland annat Fastighetsägarna bakut. Inget kunde vara mer fel, anser de.

Bakgrunden till Pålssons uttalade ligger i EU-kommissionens kritik mot regeringen angående hur Sverige hanterat energieffektiviseringsdirektivet (EED). En viktig princip i EED är att varje konsument ska informeras om sin förbrukning. Utredningar har dock visat på att det är mer effektivt att koppla en kostnad till förbrukningsbeteendet. På de ställen detta har genomförts har besparingar på mellan 20-30 procent gjorts, skriver Pålsson.

Fastighetsägarna menar dock att deras egna erfarenheter visar på det motsatta. Energianvändningen ökar samtidigt som de boende får en likvärdig komfort. Anledningen är att de boende ofta väljer en högre temperatur än den som var innan. Dessutom är utrustning för individuell mätning och debitering dyr.

Systemet skulle dessutom var orättvist för de boende, då lägenhetens placering spelar roll för energianvändningen. Isolering och fönstrens energiprestanda är några av faktorerna som påverkar energikostnaden. Det är faktorer som de boende inte kan påverka.

Fastighetsägarna menar även att kritiken mot Sverige inte berör frågan om individuell mätning.

Läs mer här.

fredag 22 maj 2015

Välj mikron i stället för spisen

Visste du att det är energismartare att värma små portioner i mikrovågsugnen i stället för på spisen.
Ska du värma något på spisen använd kastruller och stekpannor med plan botten. Buckliga och repiga kastruller drar mer energi. Det är även viktigt att kastrullen eller stekpannan passar plattans storlek. Om spisplattan är en centimeter för stor ökar förbrukningen med 20 procent.

Mer energitips hittar du här.

onsdag 20 maj 2015

Stora variationer i kroppstemperaturen

Kroppens normala temperatur är inte alltid 37°C. Studier visar att temperaturen faktiskt varierar mellan 35 och 38°C. Varje människa har olika termostater vilket gör att vi också upplever värme och kyla annorlunda.

Kroppstemperaturen varierar över dygnet. På morgonen är den lägre än på eftermiddag och kväll. Vid  tretiden på natten är kroppen som kallast. Kön och ålder påverkar också. Äldre är kallare än små barn och kvinnor är generellt varmare än män.

Det finns dock saker man kan göra för att själv påverka temperaturen. Att stå i stället för att sitta och arbeta gör att man ökar kroppens temperatur med 3°C. Skillnaden mellan tunn kavaj eller tröja är ungefär 1,5°C och en långärmad skjorta i stället för en kortärmad ger en temperaturskillnad på 0,5°C.

måndag 18 maj 2015

Energieffektivisering av lantbruk

Länsstyrelsen Skåne och Jordbruksverket har under 2014 drivit ett projekt för energieffektivisering inom lantbruket. Nu har en rapport med checklistor för energitillsyn tagits fram. Även en folder för utdelning till lantbrukare finns tillgänglig.

2020 ska EU:s medlemsländer ha 20 procent lägre energianvändning och energihushållning är ett krav enligt Miljöbalken. Detta innefattar att effektivisera energianvändningen och spara på energin. Att följa kraven, ha kunskap inom området och följa upp sin energianvändning är verksamhetsutövarens ansvar.

Verksamhetsutövaren ska därför:
  1. skaffa kunskap om sin energianvändning
  2. identifiera vilka åtgärden som kan göras
  3. genomföra åtgärden
Egenkontroll bidrar till ökad kunskap och ger möjlighet för tillsynsmyndigheten att följa upp hur arbetet med energihushållningen fungerar.

Läs mer och hitta material för energieffektivisering inom lantbruk här.

onsdag 13 maj 2015

Minskar energianvändningen med 70 procent - genom lampbyte

Övik Energi fortsätter att energieffektivisera gatubelysningen. Det är kvicksilverarmaturer som byts mot LED-armaturer. Investeringen under 2015 uppgår till tre miljoner kronor. Totalt handlar det om en investering på 16 miljoner. Redan har 3 800 av 4 800 armaturer bytts ut. 

"Vi sänker våra driftskostnader väsentligt. Det är också en viktig miljösatsning som har betydelse för kommande generationer", säger Magnus Wiklund, verksamhetsutvecklare, Trafik- och parkavdelningen, Örnsköldsviks kommun.

Förutom den minskade energikostnaden är en LED-lampas livslängd överlägsen kvicksilveralternativet. 80 000 brinntimmar håller det energieffektiva alternativet, vilket innebär att ljuskällan inte behöver bytas på 40 år. De flesta andra typer av belysning byts var fjärde år.

Läs mer här.

Läs även vårt test där vi jämförde två ljusstakars förbrukning, en med glödlampor och en med LED-lampor.

måndag 11 maj 2015

Klövern sparar energi

Klicka här för att stängaFastighetsbolaget Klövern sparar energi med hjälp av behovsstyrd ventilation. Den tillförda effekten till en EC-fläkt jämfört med en remdriven fläkt minskade från 15,5 till 4,8 kW.

Klövern bedriver ett långsiktigt miljöarbete. 2012 nåddes delmålet att under fem år minska energikostnaderna med 20 procent. Nästa mål var att minska med ytterligare 15 procent till 2015. Idag har bolaget kommit så långt att det inte finns mer att göra i vissa hus medan andra fastigheten kräver punktinsatser ibland.

När det handlar om behovsstyrd ventilation uppskattar ventilationsbranschen att 80 procent fläktelenergi och 40 procent värme- och kylenergi kan sparas jämfört med konstant luftflöde och temperatur.

Nu har mätningar gjort hos Klövern och de visar på att det finns stor sparpotential. Ytterligare mätningar ska göras, men allt pekar på att genom att ta ett helhetsgrepp på fastighetsventilationen kan besparingar göras.

Läs mer här.

torsdag 7 maj 2015

Valborgsvädret varierar

 
Valborg firas den sista april varje år. Trots att datumet är det samma kan det dock vara stora skillnader i temperatur från år till år.

Både 1981 och 1985 kändes våren långt borta under valborgsmässofirandet. I Stockholm var det snöblandat regn 1981 och på flera håll i Småland låg det decimeterdjup snö 1985.

Annat såg det ut 2000. Då hade Markaryd i Småland 29°C under eftermiddagen. Fortfarande under kvällen låg temperaturen på 20°C i de västra delarna av Götaland.

Även de senaste åren har vädret varierat. 2014 dominerades valborg av ett lågtryck. Medan temperaturen låg runt 19°C i söder var det kallare längre norrut. Även 2013 var lågtrycksbetonad medan temperaturerna under 2012 nådde 20°C i söder.

Vår temperaturlogger utanför Intab i Stenkullen visade på maxtemperaturen 17,7 grader 2014. Det var också den varmaste valborgsmässoafton under de fyra senast åren. Årets valborg hade enbart en maxtemperatur på 12,4°C. Kallast var det dock 2013 då dagens högsta temperatur var 10,6°C.

På SMHI:s hemsidan kan du läsa mer om valborgsvädret.


tisdag 5 maj 2015

Fiskdöd i olympisk sjö

Källa: http://wtop.com/sports/2015/04/fish-die-off-hits-olympic-lake-in-rio/
Död fisk sköljer upp på stranden i Rio de Janeiro, på platsen där OS-roddtävlingarna ska hållas 2016.

Fiskdöd är vanligt i Rios vatten på grund av att avloppsvatten och sopor töms där. Senaste incidenten, som påverkar en stor mängd fisk, började i sjön Rodrigo de Freitas. Det är där det är tänkt att de olympiska kanot- och roddtävlingarna ska hålls under OS nästa år.

Då grannarna klagade på stanken började myndigheten rensa bort död fisk.
Stadens miljösekretariat menar att den senaste fiskdöden beror på regn med höga vattennivåer som följd. Detta orsakade en sänkning av vattentemperaturen. Vissa fiskar är känsliga för temperaturvariationer. Syrehalten i sjö ska dock vara normal. Vid tidigare fiskdöd har man skyllt på sänkt syrenivå på grund av miljöförstöringen.

Rios vattenkvalitet har varit omdiskuterad inför nästkommande års OS. Myndigheten har lovat att rensa upp i några av vattendragen, men nu erkänns det att löftena inte kommer att infrias. Nu höjer de kommande tävlande rösten och säger sig vara oroade över de hälso- och säkerhetsrisker de utsätts för genom att tävla i det förorenade vattnet.