måndag 18 maj 2015

Energieffektivisering av lantbruk

Länsstyrelsen Skåne och Jordbruksverket har under 2014 drivit ett projekt för energieffektivisering inom lantbruket. Nu har en rapport med checklistor för energitillsyn tagits fram. Även en folder för utdelning till lantbrukare finns tillgänglig.

2020 ska EU:s medlemsländer ha 20 procent lägre energianvändning och energihushållning är ett krav enligt Miljöbalken. Detta innefattar att effektivisera energianvändningen och spara på energin. Att följa kraven, ha kunskap inom området och följa upp sin energianvändning är verksamhetsutövarens ansvar.

Verksamhetsutövaren ska därför:
  1. skaffa kunskap om sin energianvändning
  2. identifiera vilka åtgärden som kan göras
  3. genomföra åtgärden
Egenkontroll bidrar till ökad kunskap och ger möjlighet för tillsynsmyndigheten att följa upp hur arbetet med energihushållningen fungerar.

Läs mer och hitta material för energieffektivisering inom lantbruk här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar