måndag 25 maj 2015

Högre förbrukning med egen mätare

Frågan om individuell mätning och debitering av värme i lägenheter har varit under diskussion en tid. När Joakim Pålsson, SFFE, i en debattartikel i GP anser att detta skulle vara lönsamt för både boende och fastighetsägare slår bland annat Fastighetsägarna bakut. Inget kunde vara mer fel, anser de.

Bakgrunden till Pålssons uttalade ligger i EU-kommissionens kritik mot regeringen angående hur Sverige hanterat energieffektiviseringsdirektivet (EED). En viktig princip i EED är att varje konsument ska informeras om sin förbrukning. Utredningar har dock visat på att det är mer effektivt att koppla en kostnad till förbrukningsbeteendet. På de ställen detta har genomförts har besparingar på mellan 20-30 procent gjorts, skriver Pålsson.

Fastighetsägarna menar dock att deras egna erfarenheter visar på det motsatta. Energianvändningen ökar samtidigt som de boende får en likvärdig komfort. Anledningen är att de boende ofta väljer en högre temperatur än den som var innan. Dessutom är utrustning för individuell mätning och debitering dyr.

Systemet skulle dessutom var orättvist för de boende, då lägenhetens placering spelar roll för energianvändningen. Isolering och fönstrens energiprestanda är några av faktorerna som påverkar energikostnaden. Det är faktorer som de boende inte kan påverka.

Fastighetsägarna menar även att kritiken mot Sverige inte berör frågan om individuell mätning.

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar