måndag 11 maj 2015

Klövern sparar energi

Klicka här för att stängaFastighetsbolaget Klövern sparar energi med hjälp av behovsstyrd ventilation. Den tillförda effekten till en EC-fläkt jämfört med en remdriven fläkt minskade från 15,5 till 4,8 kW.

Klövern bedriver ett långsiktigt miljöarbete. 2012 nåddes delmålet att under fem år minska energikostnaderna med 20 procent. Nästa mål var att minska med ytterligare 15 procent till 2015. Idag har bolaget kommit så långt att det inte finns mer att göra i vissa hus medan andra fastigheten kräver punktinsatser ibland.

När det handlar om behovsstyrd ventilation uppskattar ventilationsbranschen att 80 procent fläktelenergi och 40 procent värme- och kylenergi kan sparas jämfört med konstant luftflöde och temperatur.

Nu har mätningar gjort hos Klövern och de visar på att det finns stor sparpotential. Ytterligare mätningar ska göras, men allt pekar på att genom att ta ett helhetsgrepp på fastighetsventilationen kan besparingar göras.

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar