måndag 29 juni 2015

När är det sommar egentligen?

"När kommer sommaren egentligen?"
Den frågan har ställts många gånger under året. Faktum är att sommaren dock kom redan i mitten av april på många håll. I alla fall den meteorologiska sommaren – som innebär att temperaturen håller sig över 10°C under minst fem dygn i följd. Det gjorde den i Göteborg, Örebro, Västerås, Eskilstuna och Torpabron den 19 april.

Normalt brukar sommaren anlända:
Kiruna 18 juni
Östersund 29 maj
Stockholm 13 maj
Malmö 8 maj

I södra Sverige är det dock inte ovanligt att den riktiga sommarvärmen kommer först i juli. Juni är i söder nämligen bara den tredje varmaste månaden på året. Anledningen till att juli och augusti ofta är varmare beror på den positiva nettoinstrålningen  som gör att luften hålls varm nära markytan. Detta innebär att instrålningen från solen är större än utstrålningen från marken. Mäter man temperatur utomhus är det viktigt att placera loggern så att den inte påverkas av strålningen. Då kan det vara lämpligt att använda ett väderskydd.

En annan anledning är att haven värms långsamt och därför kan vara kalla i juni. Då de sedan är uppvärmda bidrar de till att värma även luften.

Läs mer om mätningar av temperatur utomhus här.

onsdag 24 juni 2015

Koldioxid påverkar beslutsförmågan

Vi vet att prestationerna på arbetet och i skolan blir sämre med för hög koldioxidkoncentration.
Nu visar studier att även förmågan att fatta beslut försämras vid höga CO2-nivåer.

Det är forskare vid Lawrence Berkeley National Laboratory som gjort studien "Is CO2 an Indoor Pollutant? Higher Levels of CO2 May Diminish Decision Making Performance". Undersökningen gjordes på en grupp testpersoner som utsattes för olika CO2-nivåer i en sluten kammare. Testerna visade att CO2, oberoende av andra variabler, hade direkt inverkan på förmågan att fatta beslut.

I slutsatsen skriver forskarna:
"Den direkta påverkan av koldioxid var så oväntad att studien måste replikeras. Skulle resultatet bli det samma ännu en gång borde det få konsekvenser för de minimivärden gällande ventilationen som anges i standarderna. Det indikerar även på att behovet att följa befintliga standarder är av största vikt."
Intabs koldioxidloggers hittar du här.

Källa:  http://www.co2meter.com/blogs/news/17665493-co2-and-job-performance

måndag 22 juni 2015

Fukten viktig i kyrkan

Har du koll på den relativa luftfuktigheten i kyrkan? Det är viktigt för att inventarierna och kyrkobyggnaden inte skadas.

Ur bevarandesynpunkt bör luftfuktigheten i kyrkor ligga runt 50%. Skador och biologisk nedbrytning är stor om luftfuktigheten ligger över 80%.

Tänk på detta under sommaren:

 • Vädra inte ur kyrkan under varma sommardagar. Detta gör att luften inne i byggnaden blir väldigt fuktig.
 • Eftersom kondensering sker då varm luft kyls är det lämpligt att vädra kyrkobyggnaden då det är kallare utomhus. Då kondenseras vattnet utanför i stället för inomhus.
 • Mät för att säkra att ni inte får skador, se nedan.
För att inomhusklimatet ska passa för så många material som möjligt, gäller det generellt att hålla den relativa luftfuktigheten runt 50 procent och undvika allt för stora variationer. Lägre nivåer än 30 ger även det obotliga skador.

Fuktnivån kontrolleras med fördel med hjälp av dataloggers som mäter över tid. Alternativ finns där det är möjligt att få larm om värden över- eller understigs. Det finns även enklare modeller som tankas av i efterhand.

Lär dig mer.

onsdag 17 juni 2015

Varierande midsommarväder

Vissa dagar är vädret extra viktigt. Midsommar är en sådan dag. Det är också en dag som historiskt sett bjudit på i stort sett alla väder – allt från snöfall till +35°C.

Midsommar äger rum ungefär samtidigt som sommarsolståndet.* Den riktiga sommarvärmen kommer i regel dock en månad senare. Under juni finns fortfarande kalluft kvar över norra Ishavet och Grönland. Denna kan strömma in över de södra delarna vilket gör att vädret kan vara växlande. Det är inte ovanligt med regn.

Det finns några anmärkningsvärda rekord för midsommar. När det gäller värme är 1935 och 1970 värda att nämnas. 1935 räknas som förra århundradets vackraste midsommar, sett till hela landet. Detta då året finns med på fem-i-topplistan över varma midsomrar på många stationer. Den högsta temperaturen mättes upp i Sveg och var 35°C.
 

Kallt har det varit många gånger varav 1987 är värt att nämnas. Då var det 11°C i Stockholm som högst och i Norrland låg temperaturen runt nollan.

Midsommar 2014 strömmade kylig luft in över landet. Ändå nådde temperaturerna i söder 20°C. I norr var det runt 10°C. Under natten förekom frost i Svealand och Norrland.

I Stenkullen var dygnets lägsta temperatur ifjol 10°C och den högsta 18°C.

Läs mer om midsommarvädret här.

*Årets längsta dag och kortaste natt.

måndag 15 juni 2015

För varmt på arbetet?

När man pratar om problem med inomhusklimatet tänker många på kyla. Problem finns dock även på sommaren, i allra högsta grad. Under sommarmånaderna är det många som klagar på värme på jobbet. Det finns inga regler för temperaturnivåerna på arbetsplatsen, däremot finns en del riktlinjer.
 • Vid lätt fysiskt eller stillasittande arbete råder komfort vid +22°C (normal klädsel) och +24°C (sommarklädsel).
 • Vid värmeböljor upp till 30°C behövs inga permanenta åtgärder, då temperaturer på dessa nivåer bara är måttligt påfrestande för kroppen.
 • Ligger temperaturen varaktigt på över 26°C bör klimatet ses över och utredning om eventuella åtgärder ses över.
Värme sänker prestationsförmågan och arbetstakten. Vi får försämrad koncentration, uppmärksamhet och omdöme vilket kan medföra risker för andra. För att kontrollera temperaturnivåerna finns fler olika typer av mätinstrument.

Läs mer på Arbetsmiljöupplysningens hemsida.

torsdag 11 juni 2015

Temperaturen viktig vid servering av öl

På sommaren är det många som gärna tar en kall öl. Men hur kall ska ölen vara? Temperaturen är nämligen viktig vid servering.

 • Ljus lager ska serveras svalt vid temperaturen 8-12°C.
 • Mörk lager bör serveras källarsvalt, runt 12°C.
 • Porter och stout blir bäst vid ännu högre temperaturer, källarsvalt eller rumstempererad rekommenderas (16-18°C).
 • Ale serveras rumstempererad eller sval, runt 10-12°C.
 • Veteölets serveringstemperatur bör vara 8°C.
 • Kallast serveras spontanjäst öl som smakar bäst som väl kyld, 4-6°C.


Kvalitetssäkring viktig


För att säkerställa smakupplevelsen är det smart och enkelt att övervaka temperaturerna med temperaturloggers som även kan varna vid för höga temperaturer så att åtgärder snabbt kan sättas in för att inte riskera hållbarhet och kvaliteten.

Se våra produkter för livsmedelsmätning.
Missa inte vårt kundcase Bryggeriet som förstår vikten av bra kvalitet.

tisdag 9 juni 2015

Fyra saker att tänka på vid temperaturmätning utomhus

 • Mät på en så öppen plats som möjligt.
  Temperaturen beror på markytans egenskaper, exempelvis lutning eller om det är hus eller träd i närheten.
 • Marken får gärna vara täckt med kort gräs.
 • Mätinstrumentet bör placeras på 1,5 till 2 meters höjd.
 • Mätaren ska skyddas från solens strålar men inte vara placerad i skuggan.
  Lämpligt att använda ett väderskydd för detta.
Här kan du läsa mer.

måndag 8 juni 2015

Inte alltid lönsamt att energieffektivisera

 
Trots en minskning av elanvändningen med 25 procent blir kostnaderna bara 15 procent längre. Detta beror på höga fasta avgifter, konstaterar Nils Holgerssongruppen i sin rapport.

Det är kostnaderna för el-, fjärrvärme- vattenförbrukning och sopmängd som undersökts. 2011 motsvarade samma minskning i förbrukningen en sänkning av kostnaderna med 18 procent.

På många platser blir kostnadsminskningen mindre än 15 procent. Sämst är det att energieffektivisera i Falun där man bara drar in tio procent på kostnaderna.

Även när det gäller vattenförbrukningen visar rapporten att den minskning med 25 procent enbart leder till 15 procent besparingar vad gäller kostnader. Däremot är det desto mer gynnsamt för ekonomin att minska på fjärrvärmeanvändningen. Vid en minskning med 25 procent blir besparing blir lika stor.

Läs mer på tidningen VVS-forum.

onsdag 3 juni 2015

Sämsta majvädret på länge

Väder är ett populärt samtalsämne. Under maj har samtalen präglas av missnöje. Årets femte månad är nämligen den sämsta på många år. Faktum är att månadens högsta temperatur blev längre jämfört med den hösta temperaturen i april.

Nederbörden var på många ställen det dubbla jämfört med andra år. I Stockholm var det den regnigaste maj på 200 år. I Norrbotten hade stora delar 300 procent mer nederbörd än normalt.

Att det är blötare än normalt i precis hela Sverige under en månad är mycket ovanligt. Årets maj var dock väldigt nära att slå rekord. Att rekordet är svårt att slå beror på att vi bor i ett avlångt land med mycket kuster och bergsområden. Beroende på vindriktning faller det nederbörd antingen i västra eller östra fjällen. Regnområdena räcker inte till för att täcka hela landet.

Trots att sommaren inte är långt borta i maj var temperaturerna under månaden låga, till och med under det normala. Månadens högsta temperatur uppmättes i Kristianstad och var 21,4°C, vilket var kallare än aprils högsta temperatur som var 22°C. Sedan 1920 har detta bara inträffat åren 1996, 1987, 1968 och 1962.

Nu hoppas vi på en varmare och torrare juni.

måndag 1 juni 2015

Väder påverkar handeln

Det finns samband mellan väder och handel. Genom bearbetning av stora datamängder levererar SMHI därför försäljningsprognoser till bland annat Coop.

Det är grillsortimentet som matchas mot väderdata. Med hjälp av data och samband mellan olika parametrar har SMHI tagit fram försäljningsprognoser som livsmedelskedja använder vid beställning. Detta gör att kundernas efterfrågan kan mötas samtidigt som svinnet av färskvaror kan minskas.
"Samarbetet med SMHI har gett Coop helt nya insikter hur väder påverkar våra kunders köpbeteenden. Den kunskap och historiska data som SMHI har om väder har varit väldigt värdefulla i vårt samarbete att lära oss mer om vilken påverkan väder har på de varor Coops kunder köper", säger Ulf Axelsson, chef för Varuflöde på Coop Logistik.
Nu har samarbetet tagits ett steg längre och SMHI har gått vidare med att beräkna väderkänsligheten för alla Coops drygt 20 000 varor. Många oväntade samband har dykt upp genom analyserna. Vid fint väder handlar kunderna bland annat gärna mineralvatten, halloumiost och potatissallad medan sämre väder genererad ökad försäljning av lagerblad, currypasta och kalvfond.

Läs mer på SMHI:s hemsida.