måndag 22 juni 2015

Fukten viktig i kyrkan

Har du koll på den relativa luftfuktigheten i kyrkan? Det är viktigt för att inventarierna och kyrkobyggnaden inte skadas.

Ur bevarandesynpunkt bör luftfuktigheten i kyrkor ligga runt 50%. Skador och biologisk nedbrytning är stor om luftfuktigheten ligger över 80%.

Tänk på detta under sommaren:

  • Vädra inte ur kyrkan under varma sommardagar. Detta gör att luften inne i byggnaden blir väldigt fuktig.
  • Eftersom kondensering sker då varm luft kyls är det lämpligt att vädra kyrkobyggnaden då det är kallare utomhus. Då kondenseras vattnet utanför i stället för inomhus.
  • Mät för att säkra att ni inte får skador, se nedan.
För att inomhusklimatet ska passa för så många material som möjligt, gäller det generellt att hålla den relativa luftfuktigheten runt 50 procent och undvika allt för stora variationer. Lägre nivåer än 30 ger även det obotliga skador.

Fuktnivån kontrolleras med fördel med hjälp av dataloggers som mäter över tid. Alternativ finns där det är möjligt att få larm om värden över- eller understigs. Det finns även enklare modeller som tankas av i efterhand.

Lär dig mer.

1 kommentar:

  1. När du får din bonus från BDSwiss (Banc De Swiss), är bonusen åtföljd av ett satsningskrav, vilket måste vara uppfylld innan kunden har möjligheten att lösa in bonusen.

    SvaraRadera