tisdag 9 juni 2015

Fyra saker att tänka på vid temperaturmätning utomhus

  • Mät på en så öppen plats som möjligt.
    Temperaturen beror på markytans egenskaper, exempelvis lutning eller om det är hus eller träd i närheten.
  • Marken får gärna vara täckt med kort gräs.
  • Mätinstrumentet bör placeras på 1,5 till 2 meters höjd.
  • Mätaren ska skyddas från solens strålar men inte vara placerad i skuggan.
    Lämpligt att använda ett väderskydd för detta.
Här kan du läsa mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar