måndag 8 juni 2015

Inte alltid lönsamt att energieffektivisera

 
Trots en minskning av elanvändningen med 25 procent blir kostnaderna bara 15 procent längre. Detta beror på höga fasta avgifter, konstaterar Nils Holgerssongruppen i sin rapport.

Det är kostnaderna för el-, fjärrvärme- vattenförbrukning och sopmängd som undersökts. 2011 motsvarade samma minskning i förbrukningen en sänkning av kostnaderna med 18 procent.

På många platser blir kostnadsminskningen mindre än 15 procent. Sämst är det att energieffektivisera i Falun där man bara drar in tio procent på kostnaderna.

Även när det gäller vattenförbrukningen visar rapporten att den minskning med 25 procent enbart leder till 15 procent besparingar vad gäller kostnader. Däremot är det desto mer gynnsamt för ekonomin att minska på fjärrvärmeanvändningen. Vid en minskning med 25 procent blir besparing blir lika stor.

Läs mer på tidningen VVS-forum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar