måndag 29 juni 2015

När är det sommar egentligen?

"När kommer sommaren egentligen?"
Den frågan har ställts många gånger under året. Faktum är att sommaren dock kom redan i mitten av april på många håll. I alla fall den meteorologiska sommaren – som innebär att temperaturen håller sig över 10°C under minst fem dygn i följd. Det gjorde den i Göteborg, Örebro, Västerås, Eskilstuna och Torpabron den 19 april.

Normalt brukar sommaren anlända:
Kiruna 18 juni
Östersund 29 maj
Stockholm 13 maj
Malmö 8 maj

I södra Sverige är det dock inte ovanligt att den riktiga sommarvärmen kommer först i juli. Juni är i söder nämligen bara den tredje varmaste månaden på året. Anledningen till att juli och augusti ofta är varmare beror på den positiva nettoinstrålningen  som gör att luften hålls varm nära markytan. Detta innebär att instrålningen från solen är större än utstrålningen från marken. Mäter man temperatur utomhus är det viktigt att placera loggern så att den inte påverkas av strålningen. Då kan det vara lämpligt att använda ett väderskydd.

En annan anledning är att haven värms långsamt och därför kan vara kalla i juni. Då de sedan är uppvärmda bidrar de till att värma även luften.

Läs mer om mätningar av temperatur utomhus här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar