måndag 27 juli 2015

Så får du glassen att inte smälta

Använd fryspåsar när du paketerar dina frysta livsmedel. Tre förpackningar med glass bärs hem från affären. En är placerad i en fryspåse, en i en vanlig plastpåse och en utan någon påse.

Glassen har från början en temperatur på -24°C. Efter en halvtimme är glassen i fryspåsen -14°C. Glassen i den vanliga plastpåsen är -12°C medan det paket som legat utan påse är -10°C.

Fryspåsen hjälper alltså till att hålla fryskedjan så intakt som möjligt.

Här kan du läsa om hur några företag i livsmedelsbranschen använder dataloggers för att säkerställa temperaturerna.

måndag 20 juli 2015

Mest regn på sommaren

Sommaren är den årstid som de flesta anser har bäst väder. Det är dock under sommaren som de största nederbördsmängderna normalt faller.

Tittar man på statistiken faller det i Sverige i genomsnitt dubbelt så mycket nederbörd på sommar som på vinter. Tidsperioden nederbörden faller på under sommaren är däremot mindre än hälften av vad den är vintertid.

De stora regnmängderna under sommaren beror på att varm luft kan innehålla mer vattenånga än kall. De flesta skurarna kommer under dagtid och det är solen som skapar dem.

Varm luft stiger. Då den kyls av kondenserar vattenånga och det bildas ett moln. Detta är först litet men under dagen kan det växa till sig. Slutligen faller nederbörd.

Läs mer om sommarväder här.

måndag 13 juli 2015

Höga temperaturen i postbilen

Postbilar saknar AC. Mätningar visar att temperaturen inne i bilen kan bli upp till 50°C under en arbetsdag på sommaren. Detta är långt över de riktlinjer som satts angående temperatur på arbetsplatsen. Mätningen i postbilen visade att temperaturen var uppe i 42°C redan efter en halvtimme. Efter två timmar var temperaturen upp i 50°C.
"Eftersom att brevbärarna allt som oftast kör med rutan öppen så blir det för stora kontraster mellan kyla och värme med en luftkonditionering enligt Arbetsmiljöverket och vi följer deras rekommendationer", säger Maria Ibsen som är pressekreterare på PostNord .
 Vad har du för temperaturen på jobbet? Genom att mäta med en datalogger under ett par veckor kan du sedan få en kurva över temperaturen. Mätningarna visar även min- och maxvärden för vald period.

onsdag 8 juli 2015

Tropisk natt – men inte i Stenkullen

Årets första tropiska natt inträffade utanför Hudiksvall natten till den 3 juli. Tropisk natt innebär att lufttemperaturen aldrig sjönk under 20°C. Denna natt sjönk den aldrig under 22,3°C på platsen vid Hälsingekusten. Kanske berodde detta på att man där hade mycket frånlandsvind under natten.

På kvällen innan inträffade en märklig temperaturstegring på samma plats. I samband med att vinden vred sig från syd-sydostlig pålandsvind till sydvästlig frånlandsvind ökade temperaturen från klockan 18 till 19 med nästan tio grader (20,5°C till 30,2°C).

I Stenkullen hade vi ingen tropisk natt till den 3 juli. Här sjönk temperaturen under natten till 11°C. Under dagen nådde dock temperaturen upp till 28°C.


måndag 6 juli 2015

Varför är temperaturen lägst då solen går upp?

I gryningen är temperaturen som lägst, i alla fall oftast. Varför är det så?

Utomhustemperatur bör mätas 1,5 till 2 meter över marken under ett strålningsskydd. Temperaturen beror vid en viss tidpunkt på energibalansen vid termometern. Denna beror i sin tur på en rad faktorer. Lämplig datalogger för mätning av temperatur utomhus hittar du här.
  • Strålningen från solen. Denna värmer jordytan som i sin tur värmer luften. Luften kan även kylas på motsvarande sätt.
  • Infraröd strålning strålar ut från jordyta och atmosfär hela tiden. Effekten av strålningen är mest märkbar nattetid då den inte motverkas av solstrålning. Markytan avkyls i denna process snabbare än luften. Atmosfären sänder själv ut infraröd strålning. Speciellt vid förekomst av låga moln kan avkylning av jordytan dämpas.
  • När vatten byter fas. Exempelvis från gas till vätska eller när vatten avdunstar så bildas det värme.
  • Luftens rörelse. Annan temperatur kan föras in från omgivningen genom rörelserna i luften.

Vad är det då som händer?

En klar, relativt vindstilla natt, gör utstrålningen att luften närmast marken blir kallare än luften högre upp. Inversionen gör att temperaturen faller ju längre tiden går. På morgonen fortsätter utstrålningen och det tar en stund innan den inkommande solstrålningen kommer upp i samma storlek som värmeförlusterna. Temperaturen fortsätter alltså att falla, även efter soluppgång.

Eftersom luften nere vid marken är kallare än den högre upp, exempelvis på 1,5-2 meters höjd, kan en tillfällig temperatursänkning ske. Detta sker på grund av den omblandning som sker då solen värmer markyta så att den marknära luften börjar blandas med luften högre upp.

Temperatursvängningar kan förekomma då inversionen bryts ner av morgonbrisen.

Dessa effekter är inte lika tydliga om det är mulet och blåser.

Läs mer här.

onsdag 1 juli 2015

Skola kan tvingas stänga på grund av dålig luft

Det dåliga inomhusklimatet har varit omskrivet vid flera tillfällen den senaste tiden. Problemen har lett till både rättsliga strider och vitesföreläggande. I flera fall har mätningar visat att gränsvärdena för koldioxidnivån överskridit rejält. Hos oss har också sett ett ökat intresse av just mätning av CO2.

Nu är det Ängkärrskolan i Huvudsta som hamnat i hetluften. Skolan hotas av stängning om inte kommunen gör någonting åt ventilationen. Är inte bristerna åtgärdade vid årsskiftet får inte Solna stad hyra ut lokalerna längre.

Redan 2014 inspekterade Arbetsmiljöverket skolan och påpekade om bristerna. Ingenting hände. Flera gånger har åtgärder krävts men ändå gjordes inga insatser. Hyrs skolan ut, trots förbudet, kan både Solna stad och skolans ansvariga få böta en miljon vardera.

Skolans ventilationssystem bygger på självdrag, men systemet borde bytts ut för länge sedan. Efter jullovet för tre år sedan var det bara 13°C på skolan så elever och lärare fick gå hem. Lärare har bland annat tätat sina fönster med silvertejp.

Problematiken med Ängkärrskolan är att byggnaden är K-märkt. Fläktaggregat måste därför placeras på insidan i ett fläkt rum. Eleverna har dessutom olika diagnoser som gör att de störs av yttre förändringar.

Nu planeras renoveringarna starta i augusti med slutdatum i december.

KÄLLA: http://www.stockholmdirekt.se