måndag 13 juli 2015

Höga temperaturen i postbilen

Postbilar saknar AC. Mätningar visar att temperaturen inne i bilen kan bli upp till 50°C under en arbetsdag på sommaren. Detta är långt över de riktlinjer som satts angående temperatur på arbetsplatsen. Mätningen i postbilen visade att temperaturen var uppe i 42°C redan efter en halvtimme. Efter två timmar var temperaturen upp i 50°C.
"Eftersom att brevbärarna allt som oftast kör med rutan öppen så blir det för stora kontraster mellan kyla och värme med en luftkonditionering enligt Arbetsmiljöverket och vi följer deras rekommendationer", säger Maria Ibsen som är pressekreterare på PostNord .
 Vad har du för temperaturen på jobbet? Genom att mäta med en datalogger under ett par veckor kan du sedan få en kurva över temperaturen. Mätningarna visar även min- och maxvärden för vald period.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar