onsdag 1 juli 2015

Skola kan tvingas stänga på grund av dålig luft

Det dåliga inomhusklimatet har varit omskrivet vid flera tillfällen den senaste tiden. Problemen har lett till både rättsliga strider och vitesföreläggande. I flera fall har mätningar visat att gränsvärdena för koldioxidnivån överskridit rejält. Hos oss har också sett ett ökat intresse av just mätning av CO2.

Nu är det Ängkärrskolan i Huvudsta som hamnat i hetluften. Skolan hotas av stängning om inte kommunen gör någonting åt ventilationen. Är inte bristerna åtgärdade vid årsskiftet får inte Solna stad hyra ut lokalerna längre.

Redan 2014 inspekterade Arbetsmiljöverket skolan och påpekade om bristerna. Ingenting hände. Flera gånger har åtgärder krävts men ändå gjordes inga insatser. Hyrs skolan ut, trots förbudet, kan både Solna stad och skolans ansvariga få böta en miljon vardera.

Skolans ventilationssystem bygger på självdrag, men systemet borde bytts ut för länge sedan. Efter jullovet för tre år sedan var det bara 13°C på skolan så elever och lärare fick gå hem. Lärare har bland annat tätat sina fönster med silvertejp.

Problematiken med Ängkärrskolan är att byggnaden är K-märkt. Fläktaggregat måste därför placeras på insidan i ett fläkt rum. Eleverna har dessutom olika diagnoser som gör att de störs av yttre förändringar.

Nu planeras renoveringarna starta i augusti med slutdatum i december.

KÄLLA: http://www.stockholmdirekt.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar