onsdag 26 augusti 2015

Temperaturen anpassad för män

Kvinnor fryser oftare än män. Detta beror på att kvinnors ämnesomsättning är 20-35 procent lägre än männens. Trots detta är den standard som bestämmer det ideala inomhusklimatet i allmänna utrymmen baserat på mannens ämnesomsättning. Merparten av alla kontor har på grund av detta en temperatur anpassad för männen.

Både män och kvinnor vill enligt forskning att huden ska hålla runt 33 grader. Trots det vill kvinnor ha varmare inomhus, 25 grader mot männens 22. Kvinnor producerar helt enkelt mindre värme.

Den tidigare temperaturstandarden för kontor sattes i USA 1960 och utgick från faktorer som temperatur, luftens hastighet, klädsel, kroppsvärme och ämnesomsättning. Genom att med hjälp av samma faktorer undersöka kvinnor som arbetar på kontor idag kom man fram till att deras kroppstemperatur och ämnesomsättning är lägre än vad som anges i standarden. Dagens temperaturer är alltså för låga.

Det är Dr Boris Kingma och professor Wouter van Marken Lichtenbelt vid Maastricht University som presenterat resultaten. De menar att man genom att ta hänsyn till kvinnors ämnesomsättning kan ta ett stort steg för att skapa mer energieffektiva byggnader och en bättre arbetsmiljö för kvinnor.

Argumenten stöds av en ny datormodell som inte enbart tar hänsyn till skillnaderna mellan män och kvinnor utan också till olika kroppstyper.

Forskningen från det holländska universitetet syftar dock inte enbart till komfort utan också hur temperaturvariationer kan förbättra hälsan. Det har tidigare bland annat visat sig att kyla är bra för personer med typ 2-diabetes.

För att få en bild av vilka temperaturer arbetsplatserna har brukar man mäta med temperaturloggers.

Källa:
Nyheter24
Slussen

måndag 24 augusti 2015

Kött och skaldjur förvarades för varmt

Vid en inspektion visade det sig att butiken i Västerbotten förvarade förpackningar av kött och skaldjur i för hög temperatur. Nu kräver livsmedelsinspektörer att butiken slutar sälja varor som förvarats felaktigt.

Både skaldjuren och förpackningarna med kotlett hade anvisningar om förvaring vid högst fyra grader. Vid mätningar visade det sig dock att temperaturen i själva verket var 10,4°C för skaldjuren och 11°C för köttet.

Fortsätter butiken att sälja livsmedel som förvarats vid felaktiga temperaturen hotas de av vite om 5000 kronor per gång.

Mer om mätning i livsmedelsbranschen går att hitta här.

Genom att mäta med fjärrövervakande dataloggers i kylar och frysar kan man hålla koll på temperaturerna och få larm vid fel. Här finns exempel hur andra arbetar för att hålla rätt kvalitet.

onsdag 19 augusti 2015

Höga koldioxidkrav för kycklinguppfödare

KycklinguppfödningDet är inte bara inomhus som det finns riktlinjer för koldioxidhalten i luften. Även vid uppfödning av kycklingar finns det uppsatta gränser. Varje hus där kycklinguppfödningen är förlagd ska vara utrustat med ventilation och nödvändigt värme- och kylsystem. Dessa ska drivas så att koldioxidnivån hålls under 3000 ppm, uppmätt vid kycklingarnas huvud. Koncentrationen av ammoniak (NH3) får in överstiger 20 ppm. Detta anges i Europastandarden 2007/43/EC.

Enligt en studie i tidskriften International Journal of Poultry Science studerades tillväxten och de fysiologiska förutsättningarna för kycklingar som under kort tid utsattes för höga koldioxidhalter. Det visade sig att de slaktkycklingar som utsatts för koncentrationer på 3000 ppm inte visade någon skillnad mot kontrollgruppen. Att utsätta kycklingar för höga halter koldioxid under de första 14 dagarna visade sig varken påverka tillväxt eller öka dödligheten.

I tidskriften Monitoring Environmental Parameters in Poultry Production Facilities, kommer Dr. Corkery fram till samma slutsats. 3000 ppm kan därför vara en något låg gräns för EU att kräva.

I storskaliga anläggning, kan energin i samband med uppvärmning och ventilation står för över hälften av kostnaderna. Med koldioxidkraven ökade behovet av ventilation och därmed även bränslekostnaderna. Självklart ska inte djuren fara illa, men de ovanstående studierna tyder på att 3000 ppm är en för låg gräns.

KÄLLA: CO2-Meter.com

måndag 17 augusti 2015

Optimering av energi och komfort i byggbodar

70 procent av den förbrukade energin på en byggarbetsplats kommer från bodar och belysning. Detta enligt ett examensarbete vid Lunds Universitet.

För att undersöka detta användes dataloggers där temperatur och relativ luftfuktighet registrerade var 15:e minut under drygt en månad under en sommar. Totalt placerade tio mätare ut, nio inomhus i personalbodarna och en utomhus.

Loggrarna inomhus placerade så att de inte skulle påverkas av ledningsvärme från ytterväggen och solljus. Höjden för placeringen var ungefär 1,7 meter. Även den operativa temperaturen kontrollmättes. Här kan du få tips och råd om mätning av inomhusklimat.

Mätningarna visade att ingen av de åtta bodarna som var med i undersökningen klarade Arbetsmiljöverkets krav. I tre av bodarna översteg temperaturen 26°C under mer än 40 procent av tiden. I ytterligare tre överstegs samma temperatur under 50 procent av tiden.

Följande åtgärder togs fram:
  • Fönsterbyte.
  • Dörrbyte.
  • Sänkning av temperaturen under kvällar och nätter.
  • Bättre isolering.
  • Installation av värmepump.
Hela publikationen kan läsas här.

måndag 3 augusti 2015

Torka ute – spara energi

Spara energi - häng tvätten
Visste du att torkning av tvätt i torktumlare eller torkskåp drar fyra gånger så mycket el som själva tvättningen. Passa därför på att lufttorka tvätten utomhus när du har chansen.

Här hittar du dataloggers för mätning av el och energi.