onsdag 19 augusti 2015

Höga koldioxidkrav för kycklinguppfödare

KycklinguppfödningDet är inte bara inomhus som det finns riktlinjer för koldioxidhalten i luften. Även vid uppfödning av kycklingar finns det uppsatta gränser. Varje hus där kycklinguppfödningen är förlagd ska vara utrustat med ventilation och nödvändigt värme- och kylsystem. Dessa ska drivas så att koldioxidnivån hålls under 3000 ppm, uppmätt vid kycklingarnas huvud. Koncentrationen av ammoniak (NH3) får in överstiger 20 ppm. Detta anges i Europastandarden 2007/43/EC.

Enligt en studie i tidskriften International Journal of Poultry Science studerades tillväxten och de fysiologiska förutsättningarna för kycklingar som under kort tid utsattes för höga koldioxidhalter. Det visade sig att de slaktkycklingar som utsatts för koncentrationer på 3000 ppm inte visade någon skillnad mot kontrollgruppen. Att utsätta kycklingar för höga halter koldioxid under de första 14 dagarna visade sig varken påverka tillväxt eller öka dödligheten.

I tidskriften Monitoring Environmental Parameters in Poultry Production Facilities, kommer Dr. Corkery fram till samma slutsats. 3000 ppm kan därför vara en något låg gräns för EU att kräva.

I storskaliga anläggning, kan energin i samband med uppvärmning och ventilation står för över hälften av kostnaderna. Med koldioxidkraven ökade behovet av ventilation och därmed även bränslekostnaderna. Självklart ska inte djuren fara illa, men de ovanstående studierna tyder på att 3000 ppm är en för låg gräns.

KÄLLA: CO2-Meter.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar