måndag 28 september 2015

Kan man driva ut en gnagare med CO2?

Vid förvaring av ett privatplan i Karibien uppstod problem med gnagare. Ägaren letade därför efter den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för att driva ut djuret, utan att skada flygplanet.

Det amerikanske företaget CO2 Meter har flera gånger fått frågor om att driva ut gnagare, kackerlackor och vägglöss. Att tvinga ut djur ur ett flygplan var dock mer ovanligt.
Olika co2-loggers


Noga beräkningar

Trots att det låter enkelt ligger det en del vetenskap bakom projektet.
Den enkla delen av projektet var att köpa in CO2-loggers för att kunna mäta koldioxidkoncentrationen. Att köpa in det som behövdes för att utföra operationen och täta flygplanet var inte heller särskilt svårt. Den svåra delen var i stället att veta hur mycket koldioxid som behövdes för att ge resultat men ändå inte skada flygplanet.

Beräkningar gjordes med vetskapen om bland annat flygplanets dimensioner.

Undersökningarna innan försöken visades att en CO2-nivå på 60% under tio dagar skulle vara tillräckligt för att driva ut skadedjuret ur flygplanet. De visade också på behovet att ventilera under försöken för att undvika övertryck i kabinen.

Operationen visade sig fungera bra och efter genomförandet var det bara att rensa upp skadedjuret.

Behöver du också mäta koldioxid? Se utbudet av koldioxidloggers här.

Läs den artikeln på engelska här.

onsdag 23 september 2015

Frost – varför då?

Nu börjar det gå mot höst och det kan hända att det är frost ute när vi kliver utanför dörren på morgonen.

Frost bildas då temperaturen går under noll grader. Markfrost innebär att det är minusgrader enbart vid markytan. Normalt mäter man nämligen lufttemperatur på två meters höjd.

Frosten bildas vid högtryck med klart väder. Vid dessa tillfällen strålar värmen från marken och luftskiktet närmast marken ut mot rymden. Helst bör det även blåsa lite. Då blandas nämligen luften om och det blir inte lika kyligt.

Bland annat gläntor och åkrar är extra frostkänsliga. Där kan frost uppkomma även då växtligheten är som mest aktiv, vilket kan skapa skador på denna. Skogs- och jordbruk är därför känsliga mot frost.

För att få varning då det är fara för frost finns SMS-larm med utomhuskapsling.

Mer om frost kan du läsa här.

måndag 21 september 2015

50 skolor kan ha sämre ventilation

Artikel från början av 2015.
Grundskoleförvaltningen i Malmö har gått till domstol för att slippa sätta in ny ventilation i två skolor med dålig luft. Anledningen: att 50 andra skolor kan ha ännu sämre luft.

Miljöförvaltningen genomförde mätningar av inomhusluften på Linnéskolan och Bulltoftaskolan. Då både skolorna hade koldioxidvärden långt över vad som tillåts krävde miljöförvaltningen åtgärd. Efter 18 månader skulle problemen vara borta. Grundskolenämnden överklagade och fick i stället 35 månader på sig att åtgärda problemen. Läs mer om detta här.

Nämnden är dock inte nöjd och har nu överklagat för rättslig prövning i mark- och miljödomstolen. De vill i dagslöget inte byta ut ventilationen, som i båda fallen är så bristfällig att utandningsluften stannar kvar i klassrummen.

Grundskoledirektör Anders Malmquist menar att det bland Malmös skolor finns ett 50-tal med bristfällig ventilation. Enligt honom är det få skolor som byggdes fram till 1960-talet som håller måttet.

Nu pågår en utredning för att hitta de skolor där ventilationen är som sämst. De mest utsatta skolorna kan komma att evakueras vid ombyggnationer av ventilationssystemen, men om renoveringarna kommer ske på de utredda skolorna är oklart. Nu har man i stället satt in vädringsschema och koldioxidvarnare. En varning ska ges när det är dags för vädring eller paus.

Malmquist poängterar att Malmös skolor står inför en stor utbyggnad, men han är inte beredd på att lägga mer pengar än nödvändigt på detta.

Under tiden är föräldrar till elever på Linnéskolan och Bulltoftaskolan oroliga. Många elever mår inte bra – berättar de.

onsdag 16 september 2015

Fler hyresvärdar sänker temperaturerna

Bristande inomhusklimat är ett vanligt problem. Klagomålen har blivit fler i och med de ökade kraven på energieffektivisering enligt Folkhälsomyndighetens utredare Michael Ressner. Detta beror på att fastighetsägarna drar ner på temperaturen. De tror även, enligt Ressner, att mätresultaten de får är jämförbara med lagkraven. Dessa är dock uttryckta i operativ temperatur. Vid drag kan till exempel den operativa temperaturen understiga lufttemperaturen.

"Energibesparing är ekonomi, så det är viktigt, men innemiljön glöms lätt bort. Men temperatur är inte bara en komfortfråga, inte bara ”något som folk tycker”. Kyla ger en stresspåverkan som gör att man blir extra infektionskänslig", säger Ressner till tidningen Energi och Miljö.

Eftersom vi arbetar med temperaturloggers händer det att hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare ringer hit för att få råd. De har då kämpat länge för att få en behaglig temperatur i sin lägenhet. Mätningar har visat att temperaturen är okej, trots att hyresgästen ständigt fryser i sin bostad. En indikerande mätning, som ska göras vid klagomål, ska även ta hänsyn till drag för att bli rättvis.

I vår manual för inomhusklimat finns regler och tillvägagångssätt vid mätningar inomhus.

måndag 14 september 2015

Dålig inomhusklimat leder till att skola rivs

Del av skola i Ljungby rivs på grund av dåligt inomhusklimat. Elever och lärare har fått allergiska reaktioner, huvudvärk, kliande ögon och känt sig torra i halsen.

Vad problemen beror vet man inte, men de har funnits under flera år. Prover har tagits utan resultat.

Att problemen inte går att åtgärda gör att kommunen nu väljer att riva den berörda delen av skolan.

Enligt kommunens ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Stefan Willfors, har skolan aldrig haft bra förutsättningar. Faktum är att materialen var dåliga redan vid bygget. Att skolan sedan byggdes mot en backa har gjort att fuktig jord tryckts mot byggnaden. Trots försök att ventilera och isolera bort fukten har det aldrig blivit riktigt bra.

Läs mer här.

Det är vanligt med mätningar i skolor. För att få tips och råd, läs vår inomhusklimatmanual.

onsdag 9 september 2015

Koll på krypgrunden?

Inför höst och vinter är det idé att kontrollera sin krypgrund. Det är nämligen under sommaren som de flesta skadorna i grunden uppkommer. Detta beror på att krypgrunden då är kallare än luften utomhus. Luften som kommer utifrån kondenserar då vilket gör att risken för mögel ökar. Vi har tidigare skrivit om varför en del inte tycker att man ska vädra källaren på sommaren. Läs det inlägget här.

Du kan upptäcka fukt och mögel genom att bara titta och lukta. Är du osäker är det enkelt att mäta fukten. Har du ingen egen mätare kan du hyra en datalogger av oss.


måndag 7 september 2015

Bättre ventilation önskvärt för många

En tredjedel av Sveriges yrkesarbetare vill ha bättre ventilation på arbetet. Nära 70 procent presterar sämre på grund av bristfällig ventilation.

Det är branschorganisationen Entreprenörföretagen som genomfört undersökningen – som även visar att temperaturen är en het fråga. En fjärdedel av de tillfrågade vill ha varmare/kallare på arbetet. På tredjeplats av frågorna som togs upp kom miljö i lunchrummet (21 procent) och därefter städning (19 procent).

Det visade sig att kvinnor i högre grad är missnöjda med både ventilation (36 procent) och temperatur (30 procent mot männens 22).
Det framgick även att många upplevt olika typer av besvär på arbetet under de senaste tre månaderna. Nästan 40 procent av respondenterna uppger att de haft mer besvär än vanligt av trötthet och 35,5 procent av huvudvärk. En femtedel har haft koncentrationssvårigheter och 16 procent har känt sig nedstämda.
"Vanliga symptom av dålig ventilation är trötthet och koncentrationssvårigheter. För dem som har problem med allergier och astma kan dessa förvärras. Inom industri där det förekommer farliga ämnen kan det förstås ge väldigt allvarliga följder. I andra miljöer, som kontor och skolor, handlar det ofta mer om att produktiviteten påverkas negativt, vilket kan vara nog så viktigt", säger Gunnar Åhlander på Arbetsmiljöverket till tidningen VVS-forum.
För att få reda på de verkliga förhållandena är det lämpligt att utföra mätningar. Intab arbetar mycket med inomhusklimat och har därför sammanställt en broschyr med tips och riktlinjer. Den hittar du här.

709 yrkesarbetande mellan 18-70 år deltog i undersökningen.

Läs mer i tidningen VVS-Forum.

tisdag 1 september 2015

Torkskåpet - en stor energitjuv

Ett torkskåp av äldre modell kan dra lika mycket energi på ett år som en normalstor villa.
Hur mycket energi torkskåpet drar beror inte på hur fullt det är. Det går åt nästan lika mycket energi att torka ett fullt skåp som att enbart torka en strumpa.

Med en radiologger för effekt kan drifttider med mera för en enskild apparat kontrolleras.