måndag 7 september 2015

Bättre ventilation önskvärt för många

En tredjedel av Sveriges yrkesarbetare vill ha bättre ventilation på arbetet. Nära 70 procent presterar sämre på grund av bristfällig ventilation.

Det är branschorganisationen Entreprenörföretagen som genomfört undersökningen – som även visar att temperaturen är en het fråga. En fjärdedel av de tillfrågade vill ha varmare/kallare på arbetet. På tredjeplats av frågorna som togs upp kom miljö i lunchrummet (21 procent) och därefter städning (19 procent).

Det visade sig att kvinnor i högre grad är missnöjda med både ventilation (36 procent) och temperatur (30 procent mot männens 22).
Det framgick även att många upplevt olika typer av besvär på arbetet under de senaste tre månaderna. Nästan 40 procent av respondenterna uppger att de haft mer besvär än vanligt av trötthet och 35,5 procent av huvudvärk. En femtedel har haft koncentrationssvårigheter och 16 procent har känt sig nedstämda.
"Vanliga symptom av dålig ventilation är trötthet och koncentrationssvårigheter. För dem som har problem med allergier och astma kan dessa förvärras. Inom industri där det förekommer farliga ämnen kan det förstås ge väldigt allvarliga följder. I andra miljöer, som kontor och skolor, handlar det ofta mer om att produktiviteten påverkas negativt, vilket kan vara nog så viktigt", säger Gunnar Åhlander på Arbetsmiljöverket till tidningen VVS-forum.
För att få reda på de verkliga förhållandena är det lämpligt att utföra mätningar. Intab arbetar mycket med inomhusklimat och har därför sammanställt en broschyr med tips och riktlinjer. Den hittar du här.

709 yrkesarbetande mellan 18-70 år deltog i undersökningen.

Läs mer i tidningen VVS-Forum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar