måndag 14 september 2015

Dålig inomhusklimat leder till att skola rivs

Del av skola i Ljungby rivs på grund av dåligt inomhusklimat. Elever och lärare har fått allergiska reaktioner, huvudvärk, kliande ögon och känt sig torra i halsen.

Vad problemen beror vet man inte, men de har funnits under flera år. Prover har tagits utan resultat.

Att problemen inte går att åtgärda gör att kommunen nu väljer att riva den berörda delen av skolan.

Enligt kommunens ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Stefan Willfors, har skolan aldrig haft bra förutsättningar. Faktum är att materialen var dåliga redan vid bygget. Att skolan sedan byggdes mot en backa har gjort att fuktig jord tryckts mot byggnaden. Trots försök att ventilera och isolera bort fukten har det aldrig blivit riktigt bra.

Läs mer här.

Det är vanligt med mätningar i skolor. För att få tips och råd, läs vår inomhusklimatmanual.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar