onsdag 16 september 2015

Fler hyresvärdar sänker temperaturerna

Bristande inomhusklimat är ett vanligt problem. Klagomålen har blivit fler i och med de ökade kraven på energieffektivisering enligt Folkhälsomyndighetens utredare Michael Ressner. Detta beror på att fastighetsägarna drar ner på temperaturen. De tror även, enligt Ressner, att mätresultaten de får är jämförbara med lagkraven. Dessa är dock uttryckta i operativ temperatur. Vid drag kan till exempel den operativa temperaturen understiga lufttemperaturen.

"Energibesparing är ekonomi, så det är viktigt, men innemiljön glöms lätt bort. Men temperatur är inte bara en komfortfråga, inte bara ”något som folk tycker”. Kyla ger en stresspåverkan som gör att man blir extra infektionskänslig", säger Ressner till tidningen Energi och Miljö.

Eftersom vi arbetar med temperaturloggers händer det att hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare ringer hit för att få råd. De har då kämpat länge för att få en behaglig temperatur i sin lägenhet. Mätningar har visat att temperaturen är okej, trots att hyresgästen ständigt fryser i sin bostad. En indikerande mätning, som ska göras vid klagomål, ska även ta hänsyn till drag för att bli rättvis.

I vår manual för inomhusklimat finns regler och tillvägagångssätt vid mätningar inomhus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar