måndag 21 september 2015

50 skolor kan ha sämre ventilation

Artikel från början av 2015.
Grundskoleförvaltningen i Malmö har gått till domstol för att slippa sätta in ny ventilation i två skolor med dålig luft. Anledningen: att 50 andra skolor kan ha ännu sämre luft.

Miljöförvaltningen genomförde mätningar av inomhusluften på Linnéskolan och Bulltoftaskolan. Då både skolorna hade koldioxidvärden långt över vad som tillåts krävde miljöförvaltningen åtgärd. Efter 18 månader skulle problemen vara borta. Grundskolenämnden överklagade och fick i stället 35 månader på sig att åtgärda problemen. Läs mer om detta här.

Nämnden är dock inte nöjd och har nu överklagat för rättslig prövning i mark- och miljödomstolen. De vill i dagslöget inte byta ut ventilationen, som i båda fallen är så bristfällig att utandningsluften stannar kvar i klassrummen.

Grundskoledirektör Anders Malmquist menar att det bland Malmös skolor finns ett 50-tal med bristfällig ventilation. Enligt honom är det få skolor som byggdes fram till 1960-talet som håller måttet.

Nu pågår en utredning för att hitta de skolor där ventilationen är som sämst. De mest utsatta skolorna kan komma att evakueras vid ombyggnationer av ventilationssystemen, men om renoveringarna kommer ske på de utredda skolorna är oklart. Nu har man i stället satt in vädringsschema och koldioxidvarnare. En varning ska ges när det är dags för vädring eller paus.

Malmquist poängterar att Malmös skolor står inför en stor utbyggnad, men han är inte beredd på att lägga mer pengar än nödvändigt på detta.

Under tiden är föräldrar till elever på Linnéskolan och Bulltoftaskolan oroliga. Många elever mår inte bra – berättar de.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar