Månadsarkiv: oktober 2015

Dålig luft på var fjärde skola

Dålig luft på var fjärde skola

Mer än var fjärde skola fick anmärkningar på luftkvaliteten i Arbetsmiljöverkets sammanställning. Tillsynsinspektionerna pågår mellan 2013 och 2016 och ska ske i totalt 2 000 skolor runt om i landet. Resultatet hittills visar att...

Spara pengar genom att trimma värmesystemet

Spara pengar genom att trimma värmesystemet

Det är inte ovanligt med klagomål på för kalla lägenheter i flerbostadshus. Det finns dock lägenheter där det blir för varmt då det är kallt utomhus. Vid dessa fall kan det vara värmesystemet som...

Tillför koldioxid i växthus

Tillför koldioxid i växthus

Vid odling i växthus är det nödvändigt att tillsätta koldioxid. Fotosyntesen kräver nämligen ljus, näring, vatten och CO2. Utan koldioxid skulle ingenting växa och slutligen skulle växtligheten dö. Får växter lagom med ljus, näring...

Sekundära mätare viktiga vid energiberäkning

Sekundära mätare viktiga vid energiberäkning

Skillnaden mellan beräknade och uppmätta värden kan vara stor när det gäller energiberäkningar. Danska forskare håller därför på att ta fram en ny programvara för detta. I arbetet har en viktig slutsats varit att...

Få domar angående inomhusklimat

Få domar angående inomhusklimat

De vanligaste klagomålen i flerfamiljshus handlar om inomhusklimatet. Ändå är det ovanligt att problemen går till domstol. Bara tre fall har drivits av Hyresgästföreningen de senaste 26 åren. – Jag blir lite förvånad över...

Koldioxid påverkas av tryck

Koldioxid påverkas av tryck

Höjdskillnaderna är stora i Sydamerika på grund av Anderna. Visste du att koldioxid är beroende av lufttrycket? Luftens sammansättning är den samma upp till 10 000 meters höjd, men atmosfärstrycket ändas. Vid högre höjd...

VVC-förluster i nybyggda hus

VVC-förluster i nybyggda hus

Genom kartläggning av tolv flerbostadshus konstaterades det att förberedelser för individuell mätning kan leda till VVC-förluster (värme- och varmvattensystemen). Energikonsult Bengt Bergqvist hittade hus med förluster på nära 30 kWh/kvm och år. Kartläggningen omfattade...

Mycket säkerhetsbrister på lekplatser

Mycket säkerhetsbrister på lekplatser

Inspektioner av lekplatser visar att det på många håll finns allvarliga brister. En lekplats måste uppfylla flera krav för att ses som säker. Bland annat handlar det om krav på underlaget för att minska...

Individuell mätning aldrig kostnadseffektivt

Individuell mätning aldrig kostnadseffektivt

Boverket fick i uppdrag att utreda nyttan med individuell mätning. Efter att ha undersökt när mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten är kostnadseffektivt blev slutsatsen aldrig. Resultatet gör att Boverket inte heller...