måndag 5 oktober 2015

Mycket säkerhetsbrister på lekplatser

HIC-test
Inspektioner av lekplatser visar att det på många håll finns allvarliga brister. En lekplats måste uppfylla flera krav för att ses som säker. Bland annat handlar det om krav på underlaget för att minska skaderisken vid fall. Detta undersöks genom HIC-mätningar.

Hål och springor får inte vara mellan nio och 23 centimeter stora då det ökar risken för barn att fastna med huvudet. Rutschkanor får inte ha skarvar eller glipor där barnen riskerar att fastna och bli hängande.

Inspektionen gjordes av Konsumentverket, Boverket och Sveriges kommuner och landsting på fem orter i Sverige. Trots att bara ett 20-tal lekplatser ingick anses urvalet vara representativt för hela landet.

Läs mer om inspektionerna här.
Vill du lära dig med om mätning av HIC-värde. Klicka här.

2 kommentarer:

 1. Det vore bra om länkarna i artikeln fungerade,
  "Det gick inte att göra en anslutning eftersom måldatorn aktivt nekade det.

  Reason: WebMarshal Proxy was unable to reach the host www.intab.se.

  Det gick inte att göra en anslutning eftersom måldatorn aktivt nekade det.

  This can be caused by:
  Bad or misspelled URL
  Following an invalid link
  Problems with your network connection and/or transient conditions on the Internet
  URL: http://www.intab.se/referenser/lekplats "

  SvaraRadera
 2. Jag beklagar att länkarna inte verkar fungera på din dator. Länkarna fungerar dock här, både på telefon och dator. Det kan inte vara så att anledningen är att du har problem med din nätverksuppkoppling som anges ovan.

  SvaraRadera