torsdag 29 oktober 2015

Dålig luft på var fjärde skola

Mer än var fjärde skola fick anmärkningar på luftkvaliteten i Arbetsmiljöverkets sammanställning.
Tillsynsinspektionerna pågår mellan 2013 och 2016 och ska ske i totalt 2 000 skolor runt om i landet. Resultatet hittills visar att det i 27 procent  av skolorna finns mer att önska gällande luftkvalitet och ventilationsanläggningar.

Arbetsmiljöverket har prioriterat frågan om luften i skolor på grund av att frågan diskuterats mycket.

I en sammanfattning då inspektionerna pågått under ett år (750 skolor) såg åtgärderna ut som följer:
Luftkvalitet - direkta åtgärdskrav i 59 skolor.
Luftkvalitet - undersökningar genom koldioxidmätningar i 61 skolor.
Ventilationsanläggning - dokumentation av kontrollera i 72 skolor.
Ventilationsanläggningar - underhåll och rengöring i 11 skolor.

I början av november kom också Folkhälsomyndighetens rapport om ventilation, städning och egenkontroll. Den visade att 15 procent av skolorna har en luftkvalitet som påverkar eleverna negativt. Detta projekt genomfördes under 2014-15 och omfattade drygt 40 procent av landets skolor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar