måndag 12 oktober 2015

Koldioxid påverkas av tryck

Höjdskillnaderna är stora i Sydamerika på grund av Anderna.
Visste du att koldioxid är beroende av lufttrycket?

Luftens sammansättning är den samma upp till 10 000 meters höjd, men atmosfärstrycket ändas. Vid högre höjd är lufttrycket lägre. Det innebär att antalet molekyler per volymenhet minskar, vilket påverkar CO2-värdet.

Om CO2-nivån är 1000 ppm vid havsnivå skulle den vara 960 på 300 meters höjd, 830 på 1500 meter och 690 ppm på 3000.

Detta är viktigt att ta hänsyn till i exempelvis Sydamerika där höjdskillnaderna är stora.

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar