onsdag 21 oktober 2015

Tillför koldioxid i växthus

koldioxid i växthus

Vid odling i växthus är det nödvändigt att tillsätta koldioxid. Fotosyntesen kräver nämligen ljus, näring, vatten och CO2. Utan koldioxid skulle ingenting växa och slutligen skulle växtligheten dö.

Får växter lagom med ljus, näring och vatten är det CO2 som är den avgörande faktorn för bra tillväxt. Med en normal utomhusnivå avseende CO2 (400 ppm) blir växtligheten normal. Dubblar eller tredubblar man dosen kan tillväxttakten öka. En koldioxidnivå över 2 000 ppm blir dock skadligt för växterna. Vissa experter hävdar därför att 1 500 ppm är en bra nivå för att nå maximal tillväxt. Allt mellan
1 000 och 1 500 ppm leder till kraftigt förbättrade resultat.

Experterna är dock inte helt ense om vilken nivå som är bäst. Genom att börja på 1 000 ppm och sedan testa sig fram kan man själv hitta den optimala nivån. Koldioxidnivån kan dock inte ensam göra att tillväxten ökar. Rätt jord, näringsämnen, vattning och ljus är andra faktorer som påverkar.

Ett tips är att förse växthuset med en fläkt för att få spridning på koldioxiden. Ett annat tips är att inte ha varmare än 27°C över tid då detta kan påverka plantorna negativt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar