onsdag 7 oktober 2015

VVC-förluster i nybyggda hus

Genom kartläggning av tolv flerbostadshus konstaterades det att förberedelser för individuell mätning kan leda till VVC-förluster (värme- och varmvattensystemen). Energikonsult Bengt Bergqvist hittade hus med förluster på nära 30 kWh/kvm och år.

Kartläggningen omfattade sex nybyggda och sex äldre hus runt Stockholm. De äldre husen var byggda mellan 1950 och 1970.

Mätningar visade att förlusterna i nybyggda hus varierade från två till 30 kWh per kvadratmeter och år. Rörschakt ordnas ofta per trapphus för att göra det lättare med individuell flödesmätning. Detta gör dock att dragningarna ut till tappställena blir så långa att det kräver horisontell VVC. Det gör att energianvändningen ökar.

Många gånger var det bättre i de äldre husen. Trots sämre kulvertisolering lades rören ofta i badrummens väggar. Det görs att spillvärmen utnyttjas i badrummen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar