onsdag 18 november 2015

Energibranschen slår tillbaka: Individuell mätning ÄR lönsamt

Individuell mätning
Boverket kom nyligen fram till att det inte är lönsamt att installera mätare för individuell mätning i lägenheter. Detta efter att de fått uppdraget av Sveriges riksdag. Nu visar energimätarbranschens egen rapport att detta inte stämmer.

Ett av Europas största företag på individuell mätning, Ista, har tillsammans med andra energimätningsföretag gett WSP i arbete att granska Boverkets arbete. Detta har resulterat i en rapport där kritik utdelas.

När NyTeknik frågar WSP Enviromentals Saga Ekelind varför man ska lita på rapporten, som är beställd för energimätningsföretagen blir svaret:
" Vi har bara bedömt fakta. Branschen känner till exempel inte igen kostnaden per lägenhet för att installera mätare i Boverkets rapport."
Man menar helt enkelt att Boverket har gjort felaktiga tolkningar av EU-direktivet. De har satt för snäva avgränsningar i analysen och överskattat kostnaderna för individuell mätning. Detta samtidigt som energibesparingarna underskattats.

I Boverkets rapport analyseras 80 000 byggnader. Myndigheten kommer fram till att i 44 000 av dessa är det lönsamt att installera mätare – om temperaturen på grund av mätningen sänks med en grad. Ändå menar Boverket att det inte är lönsamt, vilket WSP tycker är fel.

Energiexpert Anders Carlsson på Boverket håller dock inte med WSP. Han betonar att slutsatsen att individuella mätare är lönsamt i 44 000 av byggnaderna är steg ett av analysen. Detta bygger på att installationen faktiskt leder till att temperaturen sänks med en grad. I ett andra steg konstaterar myndigheten att ingen kan garantera en temperatursänkning och osäkerheten kring detta gör att installationen inte blir lönsam.

Hur detta slutar återstår att se, men Ista har i alla fall skrivit till energiminister Ibrahim Baylan och bett om ett möte.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar