onsdag 25 november 2015

Fjärrvärme står för uppvärmningen

Fjärrvärme är det mest dominerade uppvärmningssättet för flerbostadshus. Under 2014 stod fjärrvärme för över 80 procent av energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i lokaler och 90 procent i flerbostadshus. Även värmepumpar används, men inte i lika stor utsträckning. Olja stod för enbart två procent.

Totalt gick 26 TWh åt för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus och 18 TWh gick åt för lokaler.

Statistiken är framtagen av Energimyndigheten. Här är statistiken för flerbostadshus och lokaler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar