onsdag 4 november 2015

Förbättra kvaliteten på luften inomhus

Många inomhusmiljöer, främst på arbetsplatser, har ett kontrollerat klimat. På dessa platser öppnas sällan eller aldrig fönster. Vad många inte tänker på är att detta innebär att dålig luft stängs inne i lokalen. Denna luft kan skapa både obehag och vara dålig för hälsan.

Det finns några enkla sätt att förbättra inomhusklimatet.

Byt luftfilter luftkonditionering, värmepanna och värmepump en gång per månad under perioderna de är i bruk. Filtret håller luften ren från förordningar, damm och skräp. Smutsiga luftkanaler kan vara en grogrund för mögelsporer i luften.

Den relativa luftfuktigheten ska vara tillräckligt hög för att förhindra hosta, men samtidigt tillräckligt låg för att inte skapa fuktproblem som mögeltillväxt. Vanligen rekommenderas en fuktnivå på mellan 40 och 60 procent inomhus. Dessa nivåer tar dock inte hänsyn till temperaturförändringar mellan olika säsonger. I kallare klimat bör det vintertid vara mellan 20 och 40 procent RH för att förhindra kondens på fönster.

Ett snabbt och enkelt sätt att ta reda på om inomhusklimatet är bra är att använda en datalogger. Genom att mäta temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxid får du ett mått för hur klimatet verkligen är. Koldioxidhalten fungera som en tidig varning för luftkvaliteten. En hög CO2-nivå betyder att luften är fylld med luftburna kemikalier, föroreningar och mikroorganismer som sprider förkylningar och förvärrar allergier. För låga nivåer betyder att det är för frisk luft i lokalerna vilket kan betyda att du slösar på värme och/eller kyla.

Källa: http://www.co2meter.com/blogs/news/41775553-5-ways-to-improve-indoor-air-quality-in-your-home


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar