torsdag 26 november 2015

Förutsättningar för snöfall

Det finns två uppenbara förutsättningar för snöfall – att det finns ett moln som kan producera nederbörd  och att temperaturen nära marken är under eller högst några få grader över noll.

Är det bara några plusgrader vid marken är det inte säkert att snön hinner smälta innan den landar. Ju torrare luften är, ju högre kan temperaturen vara innan snöflingorna smälter. Detta beror på att flingorna kyls av genom avdunstning. Om den relativa luftfuktigheten är 100 procent kan det bli snöfall vid högst +1,5°C. Ligger den relativa luftfuktigheten på 60 procent kan snö falla vid temperaturer upp till 4°C (enligt SMHI:s korrektionsalgoritm för kontroll av väderkod från automatiska stationer).
En logger för mätning av temperatur och relativ luftfuktighet utom hur är Tinytag Plus som har IP-klass 68.

Hur bildas en snöflinga?

Snöflingor bildas genom att iskristaller i moln klumpas ihop. Vilken typ av kristaller som bildas beror på temperaturen. Snöflingorna kommer därför ha olika utseende vid olika temperaturer. Störst är snökristallerna nära nollan medan kyla gör att flingornas dimension minskar.

Normalt har en snöflinga sex huvudgrenar. När de faller till marken lagras de på varandra. Kall nysnö bildar ett lätt, poröst lager medan fuktig nysnö blir till ett kompakt lager.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar