måndag 2 november 2015

Mycket energi att spara i tvättstugan

Man brukar räkna med att ungefär 15 procent av den totala fastighetsenergin ett ett flerbostadshus används i tvättstugan. Är maskinerna äldre än tio år kan inköp av nya maskiner innebära en energibesparing med 50 procent.

Torktumlaren står för högst förbrukning i tvättstugan, cirka 70 procent. Med en ny, energieffektiv tumlare som torkar 60 tvättar i veckan, kan man spara 10 000 kronor om året jämfört med en gammal torktumlare.

Genom att mäta energiförbrukningen i tvättstugan kan man få redan på var det finns besparingsmöjligheter hos just dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar