måndag 28 december 2015

Använd kylskåpet rätt

Här kommer några enkla tips för användning av kylskåpet på bästa sätt:

Ett kylskåp ska ha en temperatur på cirka 4°C och det ska inte fyllas med för mycket varor.
Det är viktigt att luftcirkulation är god.
Dörren är i de flesta kylar den varmaste delen. Där ska därför inte mjölken förvaras. Ost ska med fördel inte förvaras i tät plastpåse.
Vad gäller grönsaker ska dessa inte placeras i kylen då de är nysköljda, då förstörs de snabbare.

Läs mer om temperaturmätning och livsmedel här.

tisdag 22 december 2015

Ljusare igen

Natten mellan måndagen den 21 och tisdagen den 22 december var årets längsta. Den 22 december klockan 05.48 inträffade sedan vintersolståndet, det vill säga när solen står som lägst på norra halvklotet. Norr om polcirkeln går solen inte ens upp. Detta är årets kortaste dag.

Vintersolståndet inträffar då jordens rotationsaxel lutar mest bort från solen. Detta är alltså inte en dag utan en specifik tidpunkt. Vid denna tidpunkt passerar jorden en speciell punkt på sin bana runt solen.

Är du intresserad av att mäta ljus? Vi har loggers för detta. De används bland annat vid mätning i transporter för att se om försändelsen öppnats, eller på museum som behöver veta hur mycket ljus värdefulla föremål utsätts för.

måndag 21 december 2015

Med julgranen kommer mögel

Mögel kan uppstå då det finns näring, fukt och en gynnsam temperatur. Ska man titta efter mögel bör man göra det där temperaturvariationerna är som störst, exempelvis i krypgrunden, i ytterväggar och tak samt på vinden.

Under julen drar många in mögel på egen hand, genom granar. Julgranen är nämligen en mögelhärd. De granar som har huggits ner tidigt på hösten bär på mest mögel. När granen sedan får komma in i värmen frodas mögelsporerna. Undersökningar visar att halter av mögel i inomhusluften steg redan innan granen blivit klädd. Efter två veckor i 18-20 graders värme hade halten tiodubblats till 5000 sporer per kubikmeter luft. Detta motsvarar halten för ett mögelskadat hus och gör att var tionde svensk riskerar att känna irritation.

torsdag 17 december 2015

Populära nyheter under året som gått

Ny modell av miniloggern MSR medbluetoothkommunikation och app till smartphone.

Hur kondens uppstår ville många lära sig mer om.
Vårt test av två ljusstakar, en med glödlampor och en av LED-lampor, intresserade många.

Nyheten om det mångsidiga mätsystemIntab Flexible System ledde till stort intresse.
Många ville läsa om hur dålig ventilation leder till sämre sömn.
Vår inomhusklimatmanual har varit populär som guide för våra användare.

Skolor töms då ventilationen byggs om

Vi har skrivit om den juridiska strid som pågått i Malmö. Det är miljöförvaltningen och Malmö stad som varit oense angående om kraven på ventilationsbyte.
Miljöförvaltningen konstaterade för ett år sedan att koldioxidnivåerna låg över högsta gränsvärde på Bulltoftaskolan och Linnéskolan och skrev ett föreläggande om ventilationsbyte. Malmö stad ville då kartlägga samtliga skolor innan den kostsamma ombyggnaden skedde.

Nu är kartläggningen klar. Nio grundskolor står överst på listan för ombyggnad. Dessa har självdragsventilation och saknar mekaniska fläktar. Arbetet är så stort att samtliga skolor måste evakueras under ombyggnationen. Totalt handlar det om 1500 elever som måste flytta. De minsta skolorna räknar man klara av under sommaren.

De skolor som miljöförvaltningen skrev föreläggande om måste ventilationen åtgärdas inom 35 månader. På Bulltoftaskolan har kommunen redan börjat göra mindre åtgärder för att lösa de akuta ventilationsproblemen. Räcker inte detta kommer ombyggnationen tidigareläggas.

Förutom de nio skolorna som ligger överst på listan kommer ytterligare skolor behöva byggas om för förbättrad luft.

Läs mer här.

tisdag 15 december 2015

Blir snö tyngre när den tinar?

Nej, snö blir inte tyngre när det börjar tina. Visserligen ökar tätheten (densiteten) men den totala belastningen på exempelvis ett tak är samma. Tyngdpunkten kan dock förskjutas.

Börjar det däremot regna kan tyngden öka. I alla fall om snölagret förmår suga upp mer vatten än vad som droppar ner från taket.

Om man vill räkna om vatteninnehållet till snölast gäller att en mm vatten på en kvadratmeter stor yta motsvarar en liter eller ett kilo vatten. En decimeter snö med densitet 200 kg/kvadratmeter motsvarar alltså 20 mm vatten, alternativt 20 kg på en kvadratmeter stor yta.

Mer om snös densitet hittar du här.

fredag 11 december 2015

Allt mindre snö

Vintrarna blir allt grönare. Det visar en jämförelse mellan perioderna 1961 till 1990 och 1991 till 2014. Vinterns största snödjup och antalet dagar med snö på marken har minskat i nästa hela Sverige.

Källa: SMHI

onsdag 9 december 2015

Råd vid servering av julbord

Varje år blir många sjuka på grund av slarv med maten på julbordet. På julbord serveras extra känslig mat och det är svårt att hålla rätt temperaturer när maten står framme.

Varmhållen mat bör inte understiga +60°C. För att den ska vara säker och inte tappa smak och näringsinnehåll rekommenderas det att maten inte hålls varm under mer än två timmar. Potatis bör inte varmhållas längre än en timme. För att hålla maten varm behövs någon form av varmhållningsutrustning.

Kalla rätter får inte vara varmare än +8°C. Fisk och räkor får helst inte överstiga +2°C. För att lyckas med detta krävs kylplattor eller liknande.

Vid nedkylning bör livsmedlet ligger under +8°C inom fyra timmar. Det är viktigt att kylar och frysar håller rätt temperatur. Att regelbundet mäta temperaturen på buffén samt i kylar och frysar minskar risken för mikroorganismer att växa.

Råden är sammansatta av Jönköpings kommun.

fredag 4 december 2015

Rätt temperatur viktigt vid undervisning

Temperatur viktig vid undervisningUndersökningar visar att både barn och vuxna trivs och koncentrerar sig bäst om inomhusklimatet gällande temperatur och luftfuktighet är reglerat. Ett danskt forskningsprojekt från Danmarks Tekniske Universitet, DTU, visar att elever får 20 procent bättre utbyte av sin undervisning om inomhustemperaturen ligger på 21-22°C. Detta gör också att produktiviteten generellt ökar med 15 procent.

Arbetsmiljön påverkar helt enkelt lärandet. Skolan är dock inte enbart en arbetsmiljö utan också en utvecklingsmiljö. En bra arbetsmiljö innebär en miljö som stimulerar elevers positiva utveckling.

Den senaste tiden har flera fall av bristfälliga inomhusmiljö på skolor rapporteras och forskare menar att elevernas arbetsmiljö inte tas på lika stort allvar som till exempel kontorsarbetsmiljöer.

Vi har mätinstrument för att inomhusklimatet på skolan ska kontrolleras.

Läs mer på vår sida om inomhusklimat.