tisdag 15 december 2015

Blir snö tyngre när den tinar?

Nej, snö blir inte tyngre när det börjar tina. Visserligen ökar tätheten (densiteten) men den totala belastningen på exempelvis ett tak är samma. Tyngdpunkten kan dock förskjutas.

Börjar det däremot regna kan tyngden öka. I alla fall om snölagret förmår suga upp mer vatten än vad som droppar ner från taket.

Om man vill räkna om vatteninnehållet till snölast gäller att en mm vatten på en kvadratmeter stor yta motsvarar en liter eller ett kilo vatten. En decimeter snö med densitet 200 kg/kvadratmeter motsvarar alltså 20 mm vatten, alternativt 20 kg på en kvadratmeter stor yta.

Mer om snös densitet hittar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar