måndag 21 december 2015

Med julgranen kommer mögel

Mögel kan uppstå då det finns näring, fukt och en gynnsam temperatur. Ska man titta efter mögel bör man göra det där temperaturvariationerna är som störst, exempelvis i krypgrunden, i ytterväggar och tak samt på vinden.

Under julen drar många in mögel på egen hand, genom granar. Julgranen är nämligen en mögelhärd. De granar som har huggits ner tidigt på hösten bär på mest mögel. När granen sedan får komma in i värmen frodas mögelsporerna. Undersökningar visar att halter av mögel i inomhusluften steg redan innan granen blivit klädd. Efter två veckor i 18-20 graders värme hade halten tiodubblats till 5000 sporer per kubikmeter luft. Detta motsvarar halten för ett mögelskadat hus och gör att var tionde svensk riskerar att känna irritation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar