fredag 4 december 2015

Rätt temperatur viktigt vid undervisning

Temperatur viktig vid undervisningUndersökningar visar att både barn och vuxna trivs och koncentrerar sig bäst om inomhusklimatet gällande temperatur och luftfuktighet är reglerat. Ett danskt forskningsprojekt från Danmarks Tekniske Universitet, DTU, visar att elever får 20 procent bättre utbyte av sin undervisning om inomhustemperaturen ligger på 21-22°C. Detta gör också att produktiviteten generellt ökar med 15 procent.

Arbetsmiljön påverkar helt enkelt lärandet. Skolan är dock inte enbart en arbetsmiljö utan också en utvecklingsmiljö. En bra arbetsmiljö innebär en miljö som stimulerar elevers positiva utveckling.

Den senaste tiden har flera fall av bristfälliga inomhusmiljö på skolor rapporteras och forskare menar att elevernas arbetsmiljö inte tas på lika stort allvar som till exempel kontorsarbetsmiljöer.

Vi har mätinstrument för att inomhusklimatet på skolan ska kontrolleras.

Läs mer på vår sida om inomhusklimat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar