torsdag 17 december 2015

Skolor töms då ventilationen byggs om

Vi har skrivit om den juridiska strid som pågått i Malmö. Det är miljöförvaltningen och Malmö stad som varit oense angående om kraven på ventilationsbyte.
Miljöförvaltningen konstaterade för ett år sedan att koldioxidnivåerna låg över högsta gränsvärde på Bulltoftaskolan och Linnéskolan och skrev ett föreläggande om ventilationsbyte. Malmö stad ville då kartlägga samtliga skolor innan den kostsamma ombyggnaden skedde.

Nu är kartläggningen klar. Nio grundskolor står överst på listan för ombyggnad. Dessa har självdragsventilation och saknar mekaniska fläktar. Arbetet är så stort att samtliga skolor måste evakueras under ombyggnationen. Totalt handlar det om 1500 elever som måste flytta. De minsta skolorna räknar man klara av under sommaren.

De skolor som miljöförvaltningen skrev föreläggande om måste ventilationen åtgärdas inom 35 månader. På Bulltoftaskolan har kommunen redan börjat göra mindre åtgärder för att lösa de akuta ventilationsproblemen. Räcker inte detta kommer ombyggnationen tidigareläggas.

Förutom de nio skolorna som ligger överst på listan kommer ytterligare skolor behöva byggas om för förbättrad luft.

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar