tisdag 19 januari 2016

Belysningen viktig i skolor och på arbetsplatser

Bra belysning är viktigt för att arbetsuppgifter ska utföras på bästa sätt. I skolan har belysningen betydelse för lärandet.

I dag är belysningen många gånger bristfällig i svenska skolor. Detta orsaker problem med trötthet, huvudvärk, koncentration och läsbarhet. Dessutom är gamla lysrör energimässigt ineffektiva.

Regeringen har infört ett bidrag fram till 2018. Detta söks hos Boverket och gäller för att förbättra den fysiska miljön och minska miljöpåverkan i lokalen.

Genom att byta belysning kan upp till 90 procent energi sparas enligt Belysningsbranschen.

Lite korta fakta om belysning:
- Ljuset påverkar humör, vakenhet och uppmärksamhet.
- Vi känner oss trygga i en bra ljusmiljö och kan då utföra våra arbetsuppgifter på ett bra sätt.
- Med bra ljus menas att det både finns dagsljus och belysning. På så sätt uppfattar man rummet riktigt och får även en god dygnsrytm.
- Forskare menar att man genom att anpassa belysningen kan påverka hormonerna och få människor att må bättre.

Hos oss hittar du mätinstrument för både energimätning och för mätning av ljus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar