måndag 25 januari 2016

Dålig luft i klassrum

Varje klassrum behöver ett konstant flöde av frisk luft för att det ska bli komfortabelt. Tidigare har detta inte varit ett problem. Äldre "läckande" skolbyggnader tog in frisk luft runt fönstren och genom att fönster kunde öppnas. Dessa hus var också dyra att värma och kyla. Lösningen blev då täta fönster som inte gick att öppna.

Detta sparar visserligen pengar, men leder också till mögelbildning, bakterier och att halten av farliga gaser som radon och VOC stiger. Studier visar att hög koncentration av detta ökar risken för förkylning, influensa och ger stora problem för allergiker och astmatiker. Detta leder i sin tur till högre frånvaro för både lärare och elever.

Även koldioxidnivån ökar under dagen. Även om människan kan anpassa sig till periodvis höga koldioxidhalter leder höga halter till att studenterna blir tröttare, får huvudvärk och koncentrationssvårigheter.

Idag används ibland termen "sjuka hus" för dessa typer av byggnader. 

Trots att många arbetar för att få bra luft i klassrummen finns det brister på många håll. Med en CO2-logger kan kontroll av koldioxidhalten göras. Det finns även möjlighet till hyra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar