måndag 4 januari 2016

Mycket brister i fjärrvärmecentraler

70 procent av alla fjärrvärmecentraler har brister. Det visar en undersökning gjord i 20 system och 146 fjärrvärmecentraler.

Möjligheterna att förbättra verkningsgraden i fjärrvärmesystemen är om injustering sker. En större del av levererad fjärrvärme används då och returvattnet blir bättre avkylt. Få system fungerar dock som det är tänkt.

I doktorsavhandlingen "To analyse measurements is to know" från Lunds Universitet studerade Henrik Gadd fem miljoner mätvärden. Analyserna visade att andelen väl fungerande fjärrvärmecentraler var högst i flerbostadshus (43 procent) och lägst i industrier (9 procent). Det vanligaste felet var dålig avkylning (68 procent av fallen).

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar